Ana Sayfa Yazılar 1.01.2021 578 Görüntüleme

Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimleri

ŞENOL DÖNDER

SMMM

 

Bilindiği üzere 01.01.2021 tarihinden itibaren Asgari Ücret Brüt 3.577,50 TL. olmuştur. Aşağıdaki tabloda Bekar çalışan normal ve emekli çalışan işçiler ile kapıcı statüsünde normal ve emekli çalışanlar ile ilgili bordro hesaplamaları ve işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır.

ASGARİ ÜCRET VE KESİNTİLER İşçi Kapıcı İşçi Emekli Kapıcı Emekli
Brüt Ücret 3.577,50 3.577,50 3.577,50 3.577,50
Sgk Primi İşçi Hissesi 500,85 500,85 268,31 268,31
İşsizlik Sigorta Primi Hissesi 35,78 35,78 0,00 0,00
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 0,00 3.309,19 0,00
Gelir Vergisi % 15 456,13 0,00 496,38 0,00
Asgari Geçim İndirimi 268,31 0,00 268,31 0,00
Ödenecek Gelir Vergisi 187,82 0,00 228,07 0,00
Damga Vergisi binde 7,59 27,15 0,00 27,15 0,00
Kesinti Toplamı 751,60 536,63 523,53 268,31
Net Ücret 2.825,90 3.040,88 3.053,97 3.309,19
Sgk Primi İşveren His. 554,51 554,51 876,49 876,49
İşsizlik Sigorta Primi İşv.Hissesi 71,55 71,55 0,00 0,00
İşverene Maliyeti 4.203,56 4.203,56 4.453,99 4.453,99

Asgari Geçim İndirimi de 01.01.2021 tarihinden itibaren tutarları da Brüt asgari geçim indirimi hesaplaması da şu şekilde hesaplanır

Brüt tutarının; işçinin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5,üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir. Bu tutarlara göre;

Evli ise eşi çalışmıyorsa % 60

  • 1 çocuklu ise % 67,5
  • 2 çocuklu ise % 75
  • 3 çocuklu ise % 85
  • 4 çocuklu ise % 90
  • 5 çocuklu ise % 95

6 çocuklu ise %100  oranlar uygulanarak bulunan matraha isabet eden kısmın yüzde on beş oranı kadar asgari geçim indirimi uygulanır ve bu tutar ödeyecek olan tutardan düşülür. Bu açıklamadan sonra asgari geçim tutarları şu şekilde hesaplanır.

Evli fakat eşi çalışıyorsa eş için yüzde on indirim uygulanmaz.

Bu açıklamalardan sonra Hesaplanan Asgari Geçim indirim tutarları aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

Bekar 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,56 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,81 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil