Ana Sayfa GENEL 2 Mayıs 2024 50 Görüntüleme

SMMM HAKKINDA 10 SEÇKİN VERGİ YARGISI EMSALİ

01 Mayıs 2024
1️⃣✅️Danıştay 4. D., E. 2016/20983 K. 2020/3399 T. 30.9.2020 sayılı kararı:

Mükellef adına yapılan vergi ve ceza tahakkuku kesinleşmesinden SMMM adına ödeme emri düzenlenemez.

2️⃣✅️Adana BİM, 2. VDD, E. 2020/245 K. 2020/532 sayılı kararı:

SMMM’lerin inceleme yapmamaktan sorumlu tutulması ve bu durumu vergi dairelerine bildirmemekten dolayı vergi ve cezaların kendilerinden tahsil edilmesini gerektiren yasal düzenleme bulunmamaktadır.

3️⃣✅️İzmir 4. Vergi Mahkemesi ESAS NO : 2020/502 KARAR NO : 2020/1277 sayılı kararı:

SMMM’nin üzerine düşen sorumlulukları tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyerek vergi kayıp ve kaçagına sebebiyet verdiği idarece her türlü şüpheden uzak somut tespitlerle ortaya konulmalıdır.

4️⃣✅️İstanbul BİM, 6. VDD, E. 2019/2264 K. 2020/841 T. 17.6.2020 sayılı kararı:

Görüş ve öneri raporu tebliğ edilmeyen SMMM hakkında düzenlenen ödeme emri hukuka aykırıdır.

5️⃣✅️Danıştay 3. D., E. 2016/14017 K. 2019/6191 T. 12.11.2019 sayılı kararı:

SMMM’nin bağlı olmadığı vergi dairesince müteselsil sorumluluk ödeme emri düzenlenemez.

6️⃣✅️Danıştay VDDK., E. 2020/1315 K. 2020/1271 T. 18.11.2020 sayılı kararı:

Mali müşavirler sahip olmadıkları yetkinin kullanılmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

7️⃣✅️Danıştay 9. Dairesi’nin E: 2020/593, K: 2020/4949 sayılı kararı:

Mali müşavirlerin müteselsil sorumluluğu fatura ve defterlerin beyannamelere uygun olmamasıyla sınırlıdır.

8️⃣✅️Ankara BİM 3. Vergi Dava Dairesi’nin E: 2017/481, K: 2017/1162 sayılı kararı:

Mali müşavirlerin vergi incelemesi yapma yetkileri bulunmadığından sahip olmadıkları yetkileri kullanmadıklarından bahisle müteselsil sorumlu tutulması düşünülemez.

9️⃣✅️Gaziantep BİM, 2. VDD, E. 2020/1244 K. 2020/1480 sayılı kararı:

Vergi ziyaının muhasebecilik faaliyeti ile ilgili hususlardan kaynaklanmadığının açık olması karşısında meslek mensubunun müteselsilen sorumlu tutulması için gerekli yasal şartların oluştuğu söylenemez.

????✅️İzmir BİM 2. Vergi Dava Dairesi’nin E: 2021/81 YD İtiraz nolu kararı:

Mali müşavirlerin müteselsil sorumluğunun sınırları belirlenmeden çeşitli resen tarh nedenlerine dayanarak salınan tüm vergi ve cezalardan sorumlu olduğu söylenemez.

Av. Mehmet Alçay

İdari ve Adli Vergi Hukuku, E. Vergi Mahkemesi Hakimi, Vergi Avukatı

kaynak: https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/53167/178/

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil