Ana Sayfa GENEL 12 Ocak 2024 91 Görüntüleme

2024 yılı vergi ve harçları %58,46 oranında arttı. / Talha APAK YMM

Talha APAK
MEVZUATIN İÇİNDEN

2024 yılı için yeniden değerleme oranı  yüzde 58,46  olarak açıklanmıştır. Buna göre; 1/1/2024 tarihinde geçerli olmak üzere, birçok vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da yürürlüğe girmiş oldu.

Gelir vergisindeki artışlar

2024’te uygulanacak gelir vergisi tarifesinin, ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin, üçüncü dilimi 370 bin liradan 580 bin, dördüncü dilim ise 1 milyon 900 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.

Ücret geliri elde edenlerde ise 550 bin lira olan üçüncü dilim 870 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 110 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.

Asgari ücrete yüzde 49,1 oranında yapılan artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler, 2024’te 37 bin 126,92 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

Kira gelirlerindeki 21 bin lira olan istisna tutarı 33 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 55 bin lira istisna tutarı 87 bin liraya, arızi kazançlardaki 129 bin lira istisna tutarı 200 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 13 bin liraya çıktı. Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar %58,46 0ranında da arttı.

Emlak vergisindeki artış

2023 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2024 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı: Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%58,46/2=) %29,23 (yirmi dokuz virgül yirmi üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

2024 yılı itibarıyla yeni mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti: İlgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2021 yılında takdir edilen ve 2022 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 2022 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%122,93/2=) %61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2023 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%58,46/2=) %29,23 (yirmi dokuz virgül yirmi üç) nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır.

MTV’deki artışlar

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58,46 arttırılarak, 2023’te bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Pasaport ve ehliyet harçlarındaki artış Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olacak. 2024’te A sınıfı ehliyet harcı 1308,40 lira olarak belirlenirken, B sınıfı ehliyet harçlarında 3 bin 945,40 lira oldu.

Veraset ve intikal vergisi

1/1/2024 tarihinden itibaren  veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

İlk 1.700.000 TL için veraset yoluyla intikallerde %1, ivazsız intikallerde %10 Sonra gelen 4.000.000 TL için veraset yoluyla intikallerde %3, ivazsız intikallerde %15 Sonra gelen 8.700.000 TL için veraset yoluyla intikallerde %5, ivazsız intikallerde %20 Sonra gelen 17.000.000 TL için veraset yoluyla intikallerde %7, ivazsız intikallerde %25 Matrahın 31.400.000 TL’yi aşan bölümü için veraset yoluyla intikallerde %10, ivazsız intikallerde %30 oranında uygulanacaktır. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız vergi ve harçların dışında, başta vergi ve trafik cezaları olmak üzere birçok vergi/resim/harç 1/1/2024 itibariyle %58,46 oranında artmış oldu.

kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/2024-yili-vergi-ve-harclari-5846-oraninda-artti/715558

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil