Ana Sayfa Yazılar 12.09.2023 278 Görüntüleme

Haciz İşlemleri ve Ödemelerde Vergi Uygulamaları: Serbest Meslek Erbabı Sanatçı ve Avukatlara Yapılan Ödemeler / Şenol Dönder SMMM

 

Giriş:

Sinema ve televizyon programları ile film yapımı faaliyetleriyle uğraşan bir şirketin yönetimine mahkemece dışarıdan bir kayyum heyeti atanması durumunda, şirketin tahsilat ve ödemelerinin belirli bir banka hesabı üzerinden yapılması gerekmektedir. Ancak, bu haciz işlemleri kapsamında yapılacak ödemelerde serbest meslek erbabı sanatçı ve avukatlara vekalet ücreti gibi ödemelerin nasıl vergilendirileceği önemli bir husustur. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 718872 sayı ve 7.7.2023 tarihli Özelgesi bu konuya açıklık getirmektedir.

Haciz İşlemlerinde Vergi Uygulamaları:

Mahkeme kararı doğrultusunda şirketin tüm tahsilat ve ödemelerinin belirli bir banka hesabı üzerinden yapılması durumunda, bu hesaptan serbest meslek erbabı sanatçı ve avukatlara doğrudan ödemeler yapılabilmektedir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi, bu ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerektiğini belirtmektedir.

Serbest Meslek Erbabı Ödemelerinin Vergilendirilmesi:

Şirket hesabından haciz yoluyla yapılan ödemelerde, vekalet ücreti ödemeleri dahil tüm ödemeler, ilgili serbest meslek erbabının serbest meslek kazancına dahil edilecektir. Bu ödemeler, ilgili geçici vergilendirme dönemleri ve yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecektir. Bu nedenle, serbest meslek erbabı, bu ödemeleri serbest meslek makbuzu düzenleyerek belgelendirmelidir.

Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Zorunluluğu:

Haciz yoluyla yapılan ödemelerde serbest meslek erbabı tarafından serbest meslek makbuzu düzenlenmesi önemli bir gerekliliktir. Makbuzun düzenlenmemesi veya geç düzenlenmesi durumunda, ilgili serbest meslek erbabının vergi dairelerine bildirilmesi gerekmektedir. Vergi daireleri, bu durumu ciddiye almaktadır ve gerekli cezai işlemleri uygulamaktadır.

Alacaklı Tarafından Fatura Düzenleme Zorunluluğu:

Vekalet ücreti gibi ödemelerin, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan alacaklıya yapılması durumunda, alacaklı tarafından şirket adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durum, ilgili vergi kanunlarının 229 ve müteakip maddelerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Sonuç:

Haciz işlemleri kapsamında, şirket hesabından yapılan ödemelerde serbest meslek erbabı sanatçı ve avukatlara vekalet ücreti gibi ödemelerin vergilendirilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli detaylar bulunmaktadır. Serbest meslek makbuzu düzenleme ve fatura düzenleme zorunluluklarına uyulması, vergi mevzuatına uygun hareket edilmesini sağlayacaktır.

Kaynak:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 718872 sayı ve 7.7.2023 tarihli Özelgesi

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil