Ana Sayfa Yazılar 12.10.2023 275 Görüntüleme

Elektronik Cihazların Kayıt Altına Alınmasında Yeni Dönem: Değişen Yönetmelikle Neler Değişti? / Şenol DÖNDER SMMM

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 12 Ekim 2023 tarih ve 32337 no’lu  Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelik değişikliği ile elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt altına alınmasında önemli değişikliklere gitmiştir. Bu değişiklikler, elektronik cihazların kullanımına ve takibine yönelik önemli düzenlemeler içermektedir.

Değişen Yönetmelik Detayları:

  1. Süre Değişikliği: Önceden “kesintisiz yedi yıl” olarak belirlenen süre, yeni düzenleme ile “son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, cihazların kullanım durumlarına daha hızlı ve güncel bir şekilde müdahale edilmesini sağlar.
  2. Elektronik Haberleşme Hizmeti Almayan Cihazlar: Yönetmeliğin 19/A maddesi altında yapılan değişiklikle, bir cihazın son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almadığı tespit edildiğinde, cihazın elektronik kimlik bilgileri siyah listeye alınacaktır.
  3. Başvuru ve Kontrol Süreçleri: Siyah listeye alınan cihazın tekrar kullanıma açılabilmesi için başvuru süreçleri belirlenmiştir. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceği gibi, cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Kontrol süreçleri, cihazın tekrar kullanıma açılmasında Kurum tarafından yapılan kontrolleri içerir.
  4. Geçici Madde: Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ocak 2024 tarihinden önce kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazların kullanıma açılabilmesi için başvuru süreçleri belirlenmiştir.

Yönetmelik Değişikliğinin Getirdiği Avantajlar:

  • Hızlı Müdahale: Sürenin bir yıla indirilmesi, cihazların kullanım durumlarına daha hızlı müdahale edilmesine olanak tanır. Bu sayede, elektronik cihazların güvenliği daha etkin bir şekilde sağlanabilir.
  • E-Devlet Kolaylığı: Başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmesi, kullanıcıların süreçleri daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlamalarına olanak tanır.
  • Gelişmiş Kontrol Mekanizmaları: İthalatçı veya imalatçı aracılığıyla yapılan başvurular ve kontroller, cihazların güvenliğini sağlamak adına daha gelişmiş mekanizmaların kullanılmasını sağlar.
  • Geçiş Dönemi Kolaylığı: Geçici madde ile 1 Ocak 2024 tarihinden önce siyah listeye alınan cihazların kullanıma açılabilmesi için belirlenen başvuru süreci, geçiş döneminde kullanıcılara kolaylık sağlar.

Bu yönetmelik değişikliği, elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt altına alınması ve kullanımının düzenlenmesinde önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektronik cihaz kullanıcıları, bu yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına belirlenen süreçleri takip etmelidirler.

kaynak: resmigazete.gov.tr

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil