Ana Sayfa Yazılar 18.09.2023 173 Görüntüleme

Sosyal İçerik Üreticiliği ve Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

ŞENOL DÖNDER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Giriş

Günümüzde dijital dünyanın hızlı gelişimi, online eğitim platformlarının yaygınlaşmasına neden olmuş ve bu platformlar farklı konularda eğitim sunan eğitmenler ve öğrenciler arasında bir köprü oluşturmuştur. Ancak, bu tür platformlarda kazanç elde eden eğitmenler için vergilendirme konusu bazen karmaşık hale gelebilir.

Bu makalede, bir eğitim platformunda dersler sunan eğitmenlerin elde ettikleri kazancın Türkiye’de Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışılacaktır.

Sosyal İçerik Üreticiliği ve Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

Türkiye’de Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte, “Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası” başlıklı mükerrer 20/B maddesi yürürlüğe girmiştir. Bu madde, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları ve mobil uygulama geliştiricileri için özel bir vergi istisnası sunmaktadır.

Mükerrer 20/B maddeye göre, bu istisnadan faydalanabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

  1. Türkiye’de bir bankada özel bir hesap açılmalı ve bu hesap aracılığıyla kazanç tahsil edilmelidir.
  2. Kazançlar bu hesap aracılığıyla tahsil edilmelidir.
  3. Bankalar, tahsil edilen kazançlar üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmalı ve bu vergiyi Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak beyan etmelidir.
  4. Kazançlar bu faaliyetlerden kaynaklanmalı ve bu istisnanın şartlarını taşımalıdır.

Eğitim Platformlarının Durumu

Eğitim platformları, genellikle uzman eğitmenlerin belli bir konuda video, metin, görüntü gibi araçlarla hazırladıkları eğitim materyallerini sunan ve bu materyallere erişim için ücret talep eden platformlardır. Bu platformlar, ücretli kurslara katılmak isteyen öğrencilerin belirlenen ücreti ödemeleri karşılığında eğitim materyallerine ömür boyu erişim hakkı kazandığı bir hizmet sunmaktadır.

Platform, eğitmenlerin elde ettikleri geliri belirli bir komisyon alarak işletmektedir. Öğrenciler platform üzerinde eğitim materyallerini inceleyebilir, diğer öğrencilerle tartışabilir ve eğitmenlere sorular sorabilirler.

Ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesine göre, bu tür eğitim platformlarının faaliyetleri sosyal içerik üreticiliği veya mobil uygulama geliştiriciliği istisnası kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, platformda eğitim materyali sunarak elde edilen gelirler, ticari kazanç olarak kabul edilmelidir.

Ticari Kazanç ve Vergilendirme

Ticari kazanç, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanır ve kazanç sağlama niyeti veya kastı gerektirmez. Ancak, ticari kazanç elde etmek için bir organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde, kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerekir.

Bu nedenle, eğitim platformları üzerinden eğitim materyali sunan eğitmenler ticari kazanç elde etmektedirler. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ticari kazançlar ticaret hükümlerine tabi tutulur ve ilgili gelir vergisi oranlarına göre vergilendirilir.

Sonuç

Eğitim platformları üzerinden eğitim materyali sunan eğitmenler için Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesi kapsamında bir vergi istisnası bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu platformlardan elde edilen gelirler ticari kazanç olarak kabul edilmeli ve ilgili gelir vergisi oranlarına tabi tutulmalıdır.

Eğitmenler, elde ettikleri gelirleri vergi mükellefiyetlerine uygun bir şekilde beyan etmelidirler. Ayrıca, vergi mükellefiyetleri ve gelir vergisi ödeme yükümlülükleri konusunda uzman bir mali danışman veya vergi uzmanından destek almak önemlidir.

Unutulmaması gereken bir diğer husus, vergi mevzuatının zaman zaman değişebileceği ve bu nedenle vergi yükümlülüklerinin güncel kanunlar ve yönetmeliklere göre değerlendirilmesi gerektiğidir. Bu nedenle, her durumda güncel vergi mevzuatına uygun davranmak önemlidir.

 

kaynak: Gib- E-11355271-120[(mük.20/B)-2022/3]-19661 özelge

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil