Ana Sayfa GENEL 22 Mart 2021 528 Görüntüleme

KDV Tevkifat Uygulaması’nda Kısım Kısım Kavramı

Vergi yasalarının uygulamasında müteselsil birçok hukuk düzenleme var. Başka anayasa akabinde kanun, tebliğ, sirkü derken bunlar yeterli gelmiyor, ilaveten Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü içeren muktezalar devreye giriyor. Evvela şunu başta ifade etmek gerekir ki, mukteza hukuki düzenleme değil, hukuki kaynakların Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca nasıl yorumlandığını gösteren bir yazıdan öte değildir. Maalesef ki birçok meslek mensubu ve vergi mükellefi aldıkları mukteza hükmünü değişmez yasa gibi görüyor dolayısı ile irdelemeden bakanlığın hükmüne razı oluyor. Baktığımız zaman vergi hukukunun kaynakları olan kanun meclis tarafından, tebliğ ve sirküler ise kendi aralarındaki hiyerarşiye aykırı olmamak ve bakanlığa tanınan yetkiyi aşmamak kaydı ile bakanlıkça çıkarılır. Bu kaynakların verdiği hükümlere göre ise vergisel hukuki olayları okuyan ve bir parça hukuk bilgisi olan herkes yorumlayabilir. Bu sebeptendir ki bakanlık muktezalarında verilen hükümleri değişmez kanun kabul etmemeli, hukuka aykırı gördüğünüz hususlara mahkeme yoluyla direnebilirsiniz.

Bu kısa girizgâhtan sonra gelelim konumuza. Şubat ayı sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV tevkifatında bir değişiklik yaparak yük taşımacılığı hizmetlerinin de 01 Mart’tan itibaren 2/10 oranda tevkifata tabi olacağını açıkladı. Yük taşımacılığı işi yapan bir mükellefi olan meslek mensubumuz ay içerisinde kesmiş olduğu ve fatura başına tevkifat sınırı 1.000 TL’yi aşmayan faturalarında da tevkifat uygulayıp uygulamayacağını mukteza talep ederek bakanlığa sormuş. Bakanlık ise cevabında KDV Uygulama Genel Tebliği’nin “2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlığına atıfta bulunmuş, “Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.” Demiş ve 62 seri nolu KDV sirküsünde geçen “Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.” İfadesini eklemiş. Muktezayı ise bu hükümler çerçevesinde aylık vergilendirme dönemleri itibariyle kısım kısım verilen taşıma hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalardaki KDV dahil tutarın aylık olarak dikkate alınması ve aylık 1.000 TLyi aşması halinde tevkifat uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Muktezadaki cevap yanlış değil ama cümle içerisinde geçen ‘kısım kısım’ ifadesi ne anlama geliyor, bunu çok iyi belirlemek gerekir. Çünkü verilen yük taşıma hizmeti kısım kısım verilmiyor ise muktezadaki hükmün mefhumu muhalifinden tevkifata tabi olmayacak.

Makalenin Tamamı İçin Buraya Tıklayınız

Kaynak: Hakan Şirin – https://www.dunya.com

İlginizi çekebilir

Ticaret Şirketleri

Ticaret Şirketleri

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil