Ana Sayfa GENEL, GÜNCEL, Yazılar 23.05.2021 1047 Görüntüleme

Vergi levhasının internet vergi dairesinden alınması

Berker Bostancı

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi mükellefleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına veya zararlarına esas olan kazanç tutarları (Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahları) ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı iş sahiplerince iş yerinde bulundurmak zorundadırlar. Dolayısıyla bu kanun değişikliğiyle vergi levhası asma mecburiyeti kaldırılmış olup, dileyen mükellefler vergi levhalarını iş yerlerinde asabilecekleri gibi, web sitelerinde yayımlayabilirler.

408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; mükellefler vergi levhalarını vergi dairesinden veya 3568 sayılı kanuna göre yetki almış olup, bağımsız olarak çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla tasdik edilmeyip, beyanname verilmesinden sonra Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgiler oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacak olup, vergi levhası mükellefin bizzat kendisi veya 3568 sayılı yasaya göre yetki almış meslek mensubu vasıtasıyla internet vergi dairesinde çıktı alarak, GİB sisteminden barkotlu vergi levhasını alacaklardır.

Yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: hurses.com.tr

İlginizi çekebilir

Sorulara Kurumlar Vergisi

Sorulara Kurumlar Vergisi

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil