Ana Sayfa Yazılar 24.12.2020 536 Görüntüleme

Dilaver Efendi Balık Çiftlik Üreticilerinin Uygulayacakları Kdv Oranı Hakkında Bilgi Verdi.

ŞENOL DÖNDER

SMMM

 

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki ne kanunlar açık ve net ifade ediliyor, ne de net ifade edilse bile Mali Müşavirler kanunları doğru yorumluyor. Ağlanacak halimize gülelim mi biraz.

Geçenlerde bir Balık Üreticisi Firma dan balık alışında bulunan mükellefime fatura kesiliyor, kesilen fatura da kdv oranının yüzde bir olduğunu görünce bu faturanın yüzde bir olarak kesilmesinin sakıncalı olduğunu belirtiyorum.  Yüzde sekiz olması gerektiğini ikaz ediyorum. Aslında faturayı kesen satıcı balık üretici firması sahibi de tanıdık olunca o firmayı da uyarıyorum. Karşı tarafın Mali Müşaviri yapılan işlemin doğru olduğunu benim yanlış yorumladığımı söylüyor. Bu konu ile bir araştırma yapıyorum ve ilgili kanun maddesi aynen şöyle;

Balık teslimlerinde KDV oranı, 02/01/2020 tarihli ve 30996(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı (Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair) Cumhurbaşkanı Kararı ile değişiklik yapılmıştır.
Balık teslimleri mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarına ilişkin 2007/13033 sayılı BKK’na ekli 2/A Sayılı Listenin 1. Sırasında % 8 KDV oranına tabidir.

Ancak söz konusu 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarına ilişkin 2007/13033 sayılı BKK’na ekli 1. Sayılı Listenin 6. Sırası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
“6-İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine teslimi” Buna göre toptancı halleri, ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usulde KDV mükelleflerine tesliminde KDV oranının %1, diğer teslimlerde % 8 olarak uygulanması gerekir.

Bahsi geçen “ “su ürünleri toptan satış yerleri” 19.06.2002 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 5. Maddesinde göre “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde su ürünlerinin toptan alım ve satımının su ürünleri halinde veya su ürünleri toptan satış merkezinde yapılması zorunludur. İhraç edilmek veya işlendikten sonra iç tüketime arz edilmek üzere, tekneden tekneye veya doğrudan su ürünleri sanayiine yapılacak satışlar hariç, su ürünleri hali veya toptan satış merkezi dışında su ürünlerinin toptan satışı yapılamaz.”

Buna göre ilgili mevzuatına göre su ürünleri toptan satış yerleri; “su ürünleri hali” ile “su ürünleri toptan satış merkezi” olup, söz konusu yerlerin kuruluş ve çalışma usul ve esasları adı geçen Yönetmelikte ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede balık teslimlerindeki % 1 KDV oranı yalnızca anılan yönetmeliğe göre kurulmuş olan “su ürünleri halleri” ile “su ürünleri toptan satış merkezlerinde” faaliyette bulunanlara yapılan satışlarda ve bunlar tarafından da gerçek usulde KDV mükelleflerine yapılan satışlarda geçerli olacak, bunun dışındaki teslimlerde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.

Bu kadar açıklamadan sonra halen anlatılan bir mali müşavir kesimi tarafından anlaşılmamış, bir mali müşavir tarafından anlaşılmıştır. Ben şahsım olarak anlayan mali müşavirler kesimindeyim. Şimdi anladığımı anlayamayan mali müşavir kesimine izah edeyim.

Dilaver efendi, balık üretici çiftliği kurmuş, satışlarına başlamıştır. Dilaver Su ürünleri toptan satış merkezinde olan birine balık satmış, faturasını da yüzde 1 den kesmiştir. Toptancı olmayan birine de fatura kesmiş ona da yüzde bir kdv uygulayarak işlemini yapmıştır. Yanlış yapıyorsun dediğimde “sen anlayan mali müşavirlerden daha mı zeki sanıyorsun kendini herkes böyle kesiyor dedi.” Hayırlı olsun dedim. Orada yüzde biri görünce adamın yüzde sekizi göresi gelmiyor.

Yahu ne diyor kanun, AÇIK VE NET TEKRAR YAZALIM O KISMI ….

Bu çerçevede balık teslimlerindeki % 1 KDV oranı yalnızca anılan yönetmeliğe göre kurulmuş olan “su ürünleri halleri” ile “su ürünleri toptan satış merkezlerinde” faaliyette bulunanlara yapılan satışlarda ve bunlar tarafından da gerçek usulde KDV mükelleflerine yapılan satışlarda geçerli olacak, bunun dışındaki teslimlerde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.

Veya onların bana anlattıkları anladıkları olayın, “Ahmet, Mehmet, Selami, yüzde bir kesiyorsa onların bildiği vardır. Kdv oranı yüzde birdir. Bitti…….” Hayırlı olsun.

Ağlanacak halimize gülüyoruz işte………………

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil