Ana Sayfa Yazılar 25.01.2021 455 Görüntüleme

Güya Form (Ba) (Bs) yi Basitleştirmişler.

ŞENOL DÖNDER

SMMM

Vergi Usul Kanunu 396 sıra nolu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 523 sıra numaralı tebliğ yayınlanmış olup, İlgili Tebliğ’de Form Ba ve Bs ile ilgili değişiklikler yapılması hakkında bilgi verilmiştir.
Bu tebliğe göre Temmuz 2021 ayına ilişkin Form Ba ve Bs Bildirimlerinde Elektronik ortamda düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs ye dahil edilmeyecektir.
Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.
Şimdi bu uygulama ile biz Mali Müşavirlere çok mu iyilik etmiş oluyorlar.  İnsanın keşke Ba Bs devam etseydi diyesi geliyor. Hani bir atasözü vardır ya Beterin beteri var diye, bu uygulama böyle bir şey işte. Bilerek mi bilmeyerek mi böyle bir uygulama yapıyorlar. Bilseler böyle bir uygulamayı devreye bile koymazlardı. Tabi bürokrat gözüyle baktıklarından dolayı onların da şunu söyleyeceklerini tahmin ediyorum. “Size de iyilik yapmaya gelmiyor.” diye.
Tebliğ de verilen Örnekle kendilerine şöyle bir cevap vermek isterim. Önce Tebliğdeki örneği verelim.

Örnek 1. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan A işletmesine 2021/Kasım dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+150+150) 5.100 TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.                                   
Diğer taraftan, B firması A işletmesine yaptığı satışlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Bs bildiriminde elektronik ortamda oluşturduğu belgeyi dikkate almayacak, elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarlarının 5.000 TL’yi geçmesi nedeniyle, sadece kâğıt ortamında düzenlediği 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.”
    Allah aşkına bu şekilde daha kötü bir şey yapmış olmuyor musunuz? Şimdi bizler firmalardan gelen faturaları bu uygulamaya göre elektronik faturalı alışlar veya satışlar kağıt ortamında gelen alışlar veya satışlar diye mi kayıt edeceğiz. Daha zor olmayacak mı bu durum…..
Yine eskiden olduğu gibi bu haddi geçmeyen mükellefler de ba bs beyanı vermek zorunda… Nasıl mı ? Bizim boş beyanname, Maliye tarafından da beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır kutucuğunu işaretlemek suretiyle verilecektir.

Aşağıdaki örnek gibi…
     Örnek 2. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına 2021/Eylül döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 500 TL’dir. C firmasına D firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.000+500) 4.500 TL olduğundan, Tebliğde belirtilen haddin altında kalmaktadır.  İlgili ayda C firmasının bildirime konu başka bir alımı da olmamıştır. Bu durumda C firmasının 2021/Eylül dönemi mal ve/veya hizmet alımları Tebliğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, bildirim verme yükümlülüğü bulunan D firmasının 2021/Eylül döneminde C firmasına yaptığı satışlar toplamı KDV hariç 4.500 TL olduğundan, belirtilen haddin altında kalmaktadır. D firmasının ilgili dönemde bildirime konu başka mal ve/veya hizmet satışı olmamıştır. Bu halde D firmasının 2021/Eylül dönemi mal ve/veya hizmet satışları Tebliğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.
     Bir de bu durumun bizlere çıkaracağı külfetlerden biri de Satıcı firmanın sürekli elektronik ortamda fatura düzenleyerek satış yaptığını düşünecek olursak, bu satıcı firmanın da elektronik ortamda ba ve bs formu vermeyecektir diye bir husus olmayacak, yine bizim boş dediğimiz, maliyenin de beyan edilecek bilgi bulunmamaktadır kutucuğunu işaretleyerek beyan vermek zorundadır.

Örnek 3. K Ltd.Şti. 2021/Kasım döneminde Z firmasına elektronik belge düzenlemek suretiyle KDV hariç toplam 50.000 TL’lik satış yapmıştır. K Ltd.Şti.’nin Z firmasına ve/veya herhangi bir kişi veya kuruma, ilgili dönemde düzenlediği kâğıt fatura ise bulunmamaktadır. Bu durumda K Ltd.Şti.’nin 2021/Kasım dönemi Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.

Z firması ise 2021/Kasım döneminde N firmasından elektronik belge tutarı toplamı KDV hariç 7.000 TL, K Ltd. Şti.’den ise elektronik belge tutarı toplamı KDV hariç 50.000 TL mal alımında bulunmuş, ilgili dönemde başka bir mal/hizmet alımı da olmamıştır. Bu durumda Z firmasının 2021/Kasım dönemi Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.

ALLAH AŞKINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPARKEN BU İŞİN UZMANLARININ GÖRÜŞÜNÜ ALIN.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil