Ana Sayfa Yazılar 25.10.2023 273 Görüntüleme

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Yapılan Değişiklikler: İnceleme ve Analiz / Şenol DÖNDER Mali Müşavir

ŞENOL DÖNDER

Mali Müşavir

07/10/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 553), vergi usulleri alanında önemli değişikliklere işaret ediyor. İşte tebliğde yapılan başlıca değişiklikler:

Madde 1: Teminat Kapsamında Sigorta Şirketleri Tarafından Verilen Kefalet Senetleri Ekleniyor

Tebliğin ilk maddesi, 2/9/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan bir değişikliği içeriyor. Bu değişiklikle, 3. maddeye eklenen birinci fıkra, “teminat mektupları” ifadesinden sonra “ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri” ifadesini içermektedir.

Bu, vergi mükelleflerinin teminat gösterirken artık sadece banka teminat mektuplarını değil, aynı zamanda sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerini de kullanabileceği anlamına gelmektedir.

Madde 2: Banka Mektubu İbaresi Genişletiliyor

Tebliğin ikinci maddesi, 7. maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “banka mektubu” ifadesini “banka teminat mektubu veya sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senedi” şeklinde değiştirmiştir. Bu değişiklikle, teminat mektupları sadece bankalar tarafından değil, aynı zamanda sigorta şirketleri tarafından da verilebilecektir.

Madde 3: Teminat Şartları ve Belgeleri Düzenleniyor

Üçüncü madde, tebliğin 8. maddesine eklemeler yapmaktadır. Birinci fıkra, teminat olarak gösterilecek değerler üzerinde herhangi bir takyidatın bulunmaması şartını getirmiştir. İkinci fıkra, banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin düzenlenme şartlarını belirtirken, üçüncü fıkra ise takyidatın bulunmaması ve benzeri şartların kaldırılmasını öngörmektedir.

Madde 4: Vergi İncelemesi ve Teminat İlişkisi Güçlendiriliyor

Dördüncü madde, 9. maddenin birinci fıkrasına vergi borcunun yanı sıra hakkında devam eden bir vergi incelemesinin şartını eklemiştir. Ayrıca, mükelleflerin teminatlarının süresinde ödenmemesi durumunda alınacak önlemleri düzenlemiştir.

Madde 5: Teminat Yükümlülüğüne Uyulmaması Durumunda Cezalar Artırılıyor

Beşinci madde, tebliğin 10. maddesinde yapılan değişiklikle, teminat yükümlülüğüne uymayanlara uygulanacak cezaları artırmıştır. Süresinde hiç teminat vermeyen veya eksik teminat veren mükellefler için özel usulsüzlük cezalarının miktarı belirgin bir şekilde artmıştır.

Madde 6: İdari İşlemlerde Elektronik Ortam Kullanımı Artırılıyor

Altıncı madde, tebliğin 12. maddesindeki değişiklikle, idari işlemlerde yazılı başvuru şartının yanı sıra elektronik ortamın da kullanılmasına izin verilmiştir.

Madde 7: Ek Belgelerde Değişiklikler

Yedinci madde, tebliğin ekinde yer alan EK 1 ve EK 2 belgelerinde yapılan değişiklikleri içermektedir. Bu belgeler, teminatın düzenlenmesi ve süresi konusunda bilgi içermektedir.

Madde 8 ve 9: Yürürlük ve Yürütme

Sekizinci madde, tebliğin yayım tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtirken, dokuzuncu madde tebliği Hazine ve Maliye Bakanı’nın yürüteceğini ifade etmektedir.

Bu değişikliklerle birlikte, vergi mükellefleri için teminat gösterme ve vergi incelemeleri süreçleri daha şeffaf ve etkili hale getirilmiştir. Aynı zamanda, elektronik ortamın kullanımının artırılması, işlemlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır.

kaynak: 07.10.2023 tarih ve 32332 sayılı Resmi Gazete

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil