Ana Sayfa Yazılar 26.05.2024 80 Görüntüleme

561 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ AÇIKLAMASI / Şenol DÖNDER – SMMM

Şenol DÖNDER

SMMM

Giriş:

Vergi Usul Kanunu (VUK) 213 sayılı kanunun 5. maddesinin dördüncü fıkrasına dayanarak hazırlanan VUK 561 sayılı tebliğ, mükelleflerin vergi beyanları ve kesinleşen vergi cezalarının açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir1. Bu tebliğ, şeffaflık ilkesini güçlendirmek ve vergi adaletini sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak görülmektedir.

Amaç ve Kapsam:

Tebliğin amacı, en fazla vergi tahakkuk eden mükelleflerin listesinin açıklanmasını sağlamak ve bu sürecin nasıl işleyeceğini belirlemektir1. Bu, hem mükelleflerin hem de genel kamuoyunun vergi konularında daha bilinçli olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Açıklanacak Bilgiler:

Tebliğe göre, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterilen matrahlar ve tarh edilen vergiler ile mükelleflerin ad ve unvanları açıklanacaktır1. Bu bilgiler, Türkiye genelinde ve her ilde en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefi kapsayacak şekilde hazırlanacak listelerde yer alacaktır.

Açıklamanın Şekli ve Zamanı:

Listeler, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresinde her yıl Ağustos ayı sonuna kadar yayınlanacaktır1. Bu listeler, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi bilgilerini de içerecek şekilde düzenlenecektir.

Sonuç:

VUK 561 sayılı tebliğ, vergi yönetiminde şeffaflığın artırılması ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun teşvik edilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Tebliğin uygulanmasıyla birlikte, vergi mükellefleri ve genel kamuoyu, vergi beyanları ve tahakkuk eden vergiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak ve bu da vergi adaletinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240525-29.htm

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil