Ana Sayfa Yazılar 26.12.2020 689 Görüntüleme

Korona Virüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı Nasıl Uygulanacak!..

ŞENOL DÖNDER

SMMM

 

Bilindiği üzere korona virüs salgını nedeniyle;

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabileceklerdir.

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabileceklerdir.

Ayrıca, Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyetlerinde tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacaklar.

Kira destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri varsa, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabileceklerdir.

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti kesinlikle faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi kesilir.

      Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

      Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.

     Kira desteğinde bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecektir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacaktır.

       Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecektir.

       Reddedilen başvurular ret edilirse ret edildiği tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilinecektir. Bu itiraz, itiraz başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren de  beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilecektir.

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil