Ana Sayfa Yazılar 27.05.2021 631 Görüntüleme

Yapılandırmalarda Neler Olacak – 1

 

ŞENOL DÖNDER

SMMMM

Yasalaşması beklenilen ve mecliste gündemde olan Yeni bir vergi ve sgk borçlarının yapılandırması ile ilgili bu borçların neler olduğunu irdelemeye çalışacağım.

Öncelikle bu yapılandırmalar;

Maliye’ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalarını,

Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primini,

Damga vergisini,

özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklarını,

Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredilerini,

Motorlu taşıt vergilerini

Trafik cezalarını,

Seçim, nüfus, askerlik para cezalarını,

Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezalarını,

Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezalarını,

İl özel idarelerinin, asli ve fer’i amme alacaklarını,

Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacaklarını,

Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçlarını, kapsamaktadır.

Bu yapılandırmalar 30.04.2021 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve sgk borçları ve işlenen faizler ile ilgili olacaktır. 30.04.2021 tarihinden sonraki vergi borçları ve  bu borçlara isabet eden faizler yapılandırma kapsamı dışında kalacaktır.

Ayrıca üst kurullar hariç olmak üzere 30.04.2021 tarihinden önce idari para cezaları da yapılandırma kapsamı dahilindedir. Sadece kapalı alanda sigara içme yasağı ve sokağa çıkma yasağına rağmen sokağa çıkıp ceza yiyenler bu kapsamın dışında kalacaktır.

Matrah arttırımı ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları hariç, devlete olan vergi ve sgk prim borçları yapılandırılması 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacaktır.

Önceki yapılandırmalar gibi bir ay Vergi bir ay SGK ödemeleri gerçekleştirilecektir. Yani, Maliye’ye  Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ödenecek borçların ilk taksiti 30 Eylül’e, SGK’ya olan borçların ilk taksiti ise 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecektir. Peşin ödemeler yine vergi ve sgk nın ilk taksit ödeme tarihlerinde yapılacaktır.

Şayet borçlar taksitle ödeme seçeneği seçilmiş ise; bu dönemler 6,9,12,18 taksitler halinde ödenebilecektir. Taksitli ödeme seçeneği seçilmiş ise bu kez anaparaya enflasyon farkı eklenip, bu tutarlara seçilen aylara göre katsayılar uygulanacaktır. Bu katsayılar bu dönemdeki yapılandırmada biraz daha yüksek olacaktır. Buna göre;

6 aya uygulanacak katsayı oranı,  1,09

9 aya uygulanacak katsayı oranı,  1,135

12 aya uygulanacak katsayı oranı, 1,18

18 aya uygulanacak katsayı oranı, 1,27 olarak uygulanacaktır.

Bu oranlar daha önceki yapılandırmalarda;

6 aya 1,045

9 aya 1,083

12 aya 1,105

18 aya 1,15 idi.

Bu oranlara göre de 6 aylık katsayı oranı 0,045 , 9 aylık katsayı 0,052, 12 aylık katsayı 0,075, 18 aylık katsayı oranı 0,12 oranında attırılmıştır. Bir yıllık faiz daha önce yüzde 4,5 tan yüzde 9 a çıkarılmıştır.

Devamı var……..

 

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil