Ana Sayfa GENEL 29 Şubat 2024 145 Görüntüleme

Gelir vergisi beyan dönemi başlıyor / Mahmut Bülent YILDIRIM

Mahmut Bülent YILDIRIM

Gelir vergisi kanununa göre gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Kanunda yazılı gelir unsurlarını elde eden gerçek kişilerin gelirlerinin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.

Bu kapsamda gerçek kişiler için 2023 yılında elde edilen gelirler için beyan dönemi 1 Mart-31 Mart 2024 tarihi olup, 1 Mart itibariyle beyan dönemi başlamış olacaktır. Gelir vergisi faal mükellef sayısının Aralık 2023 itibariyle 2 milyon 478 bin 134 olduğu, Gayrimenkul sermaye iradı mükellefi sayısının ise 2 milyon 266 bin 450 olduğu, göz önüne alınırsa çok sayıda mükellefin beyanname vereceği bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz.

Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:

1-Ticari Kazançlar, 2-Zirai Kazançlar, 3-Ücretler, 4-Serbest Meslek Kazançları, 5-Gayrimenkul Sermaye İratları, 6-Menkul Sermaye İratları, 7-Diğer Kazanç ve İratlar,

Gelir vergisinde mükellefiyet

Gelir Vergisine tabi mükellefler “tam mükellef ” ve “dar mükellef ” olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tam mükellefiyet Türkiye’de yerleşmiş gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilmesi, Dar mükellefiyet ise, Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye’de elde etmiş oldukları kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilmesidir.

Beyannamenin verileceği vergi dairesi

Gelir vergisi Kanunun 106. Maddesine göre, gelir vergisi mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur. Ancak kazancını işyeri vasıtasıyla elde eden mükelleflerin tarha yetkili vergi dairesi, iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesidir. Gelirlerin toplanması esas olup, tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname verirler.

Beyannameler elektronik ortamda verilecek

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir. Beyana tabi gelirleri sadece Ücret, Kira, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlarından ibaret olan mükellefler beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi ile elektronik ortamda gönderebilirler.

Vergi ödemeleri

2023 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2024 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte anlaşmalı bankalardan, tüm vergi dairelerinden ve Hazır Beyan Sistemi üzerinden “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” bölümünden banka kartı veya kredi kartıyla ödenebilmektedir.

Vergi Haftası kutlu olsun

35. Vergi Haftası bu yıl 26 Şubat-3 Mart 2024 tarihleri arasında vergi bilincinin oluşturulması ve benimsetilmesi, vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Tarihin her döneminde her ünvan ve kademede görev yapan ve vatandaşlarımıza kesintisiz bir şekilde kamu hizmetlerinin sunulmasının temel kaynağı olarak kullanılan vergilerin tam, doğru ve zamanında toplanması görevini her hal ve şartta layıkıyla ifa eden, vergi idaresinin emektar çalışanlarının, verginin toplanmasında çok önemli bir paydaş olan Meslek Mensuplarının ve zor ekonomik koşullara rağmen vergisini ödeyen mükelleflerin Vergi Haftası kutlu olsun.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil