Ana Sayfa Yazılar 30.04.2020 1113 Görüntüleme

65 YAŞ VE ÜSTÜ, VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN MALİ MÜŞAVİRLER.

ŞENOL DÖNDER

SMMM

Bilindiği üzere 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkması kısıtlanmıştır. Tabi ki bu kapsamda olan Mali Müşavirlerin de sokağa çıkma yasağı olduğu malumunuzdur.  Bu durum hakkında da 24.03.2020 tarih ve 31078 (mükerrer) Resmi Gazetede 518 sayılı Vergi Usul Genel Tebliği ile açıklamalar yapılmıştır.

24.03.2020 TARİH VE 31078 (mükerrer) Resmi Gazetede 518 sayılı Vergi Usul Genel Tebliği ilgili metni aşağıda sunulmuştur.

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi

 MADDE 5 – (1) İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Vergi ödevlerinin ertelenmesi

MADDE 6 – (1) 5 inci madde kapsamında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

(2) 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

(3) Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Özetle;

Kronik rahatsızlığı olan mali müşavirin interaktif vergi dairesine bu durumu bildirir bir dilekçe ile ve sağlık kuruluşundan alınan belgeleri de sokağa çıkma yasağının sona ereceği ünü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olanan vergi dairesine ibraz etmesi gerekmektedir. 65 yaş ve üstü olan meslektaşların bir şey yapmasına gerek yoktur.

65 Yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan mali müşavirlerin, 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi ile bu tarihler arasında verilecek beyanların da mücbir sebep sayılması uygun bulunmuştur.

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil