Ana Sayfa GENEL 30 Mayıs 2024 53 Görüntüleme

Hizmet İhracatına İlişkin KDV İade Yönünden Dövizlerin DAB’ a Bağlanması ve Merkez Bankasına Satılma Zorunluluğu / Ersan KARACA – Yeminli Mali Müşavir

30 Mayıs 2024
İhracat Genelgesine göre hizmet ihracat bedellerin tamamının tasarrufu serbest bulunmakta olup, hizmet ihracatlarına ilişkin tutarlar için Döviz Alım Belgesi düzenlenmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.

İhracat Genelgesinin Ek 1. maddesine göre  İhracat Bedeli Kabul Belgesine(İBKB) veya Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya ve Merkez Bankasına satılır.

Bu durumda hizmet ihracatına ilişkin dövizler bankalara ve yetkili müesseselere serbestçe satılabileceği gibi bankalarda döviz üzerinden açılacak hesaplarda tutulabilir. Döviz kazandırıcı hizmetlerden/işlemlerden elde edilen dövizlerin bankalara satılması halinde, bu dövizlerin en az %40’ı bankaca Merkez Bankasına satılır.

Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden KDV’den istisnadır. Hizmet İhracatı tam istisna kapsamında olduğundan yüklenilen KDV yönünden nakden veya mahsuben iade doğabilir. KDV Uygulama Genel Tebliğinde KDV İade işlemleri için iade bedelinin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu v.b. aranmaktadır. KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi şartı, Döviz Alım Belgesi ile tevsik edilebilmektedir. Bu durumda Döviz Alım Belgesine bağlanan dövizlerin en az %40’ı bankaca Merkez Bankasına satılır. (BURADA İADE BEDELİNİN TÜRKİYE’YE GETİRİLDİĞİNİ TEVSİK EDEN BİR BELGE, BANKA DEKONTU ARANMASI HÜKMÜNÜN KANUNDA OLMADIĞI VE YARGI KARARLARINDA BU HUSUSUN MÜKELLEF LEHİNE YORUMLANDIĞI DA DİKKATE ALMAK GEREKİR.) Döviz Alım Belgesine bağlanmadığı durumda en az %40’ı bankaca Merkez Bankasına satılma zorunluluğu ortadan kalkmış olmaktadır.

Kurumlar Vergisi 10/ğ. bendine göre genel olarak hizmet ihracatı kapsamında elde edilen kazancın, elde edildiği hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla, %80’i Kurumlar Vergisinden istisnadır. Burada sadece Türkiye’ye transferi şart koşulmuştur. Bu durumda Döviz Alım Belgesine bağlanma zorunluluğu yoktur.

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
ymmersankaraca@gmail.com

kaynak: https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/53459/178/

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil