Ana Sayfa GENEL 30 Mayıs 2024 63 Görüntüleme

657 ve 506 Sayılı Kanunlarda Sağlık Raporu Değişiklikleri

20.5.2007 tarih ve 26527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 Madde 1: Bazı kanunlarda “sağlık kurulu raporu” ve “resmi sağlık kurulu raporu” ifadeleri “sağlık raporu” olarak değiştirilmiş ve bazı tarihler güncellenmiştir.

Madde 2: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2’sinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiştir.Madde 2’sinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiştir. Bu fıkralar, idari para cezalarının tahakkuk ve tahsilatı ile ilgili usul ve esasları düzenlemekteydi1. Yeni düzenlemeyle, idari para cezalarının tebliğ edilmesi, ödenmesi, itiraz edilmesi ve zamanaşımı süreleri ile ilgili kurallar belirlenmiştir

Madde 3: 2007 yılı için, bazı kanunlarda belirtilen hükümler uygulanmayacak ve 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılardan sağlık sigortası primi, gelir basamaklarına göre farklı oranlarda tahsil edilecektir.

2926 sayılı Kanun, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu olarak bilinir ve tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan kişilere sosyal sigorta yardımları sağlamayı amaçlar1. Bu kanun kapsamındaki sigortalılar şunlardır:

  • Herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın tarımsal faaliyetlerde bulunanlar,
  • Kendi mülkünde veya başkalarının mülkünde ekim, dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini yapanlar,
  • Tarımsal ürünlerden faydalanarak kendi adına ve hesabına faaliyette bulunanlar1.

Bu kanun, tarımsal faaliyetlerle uğraşan bağımsız çalışanların yaşlılık, malullük ve ölüm gibi durumlarda sosyal güvenlikten yararlanmalarını sağlamak için oluşturulmuştur.

Madde 4: Kanunun 3. maddesinin 1. ve 2. fıkraları 18.4.2007 tarihinden itibaren, diğer hükümleri ise yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

Madde 5: Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülecektir.

kaynak: yaklasim.com

İlginizi çekebilir

Bildirim yükümlülüğü

Bildirim yükümlülüğü

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil