Ana Sayfa Yazılar 1.07.2024 61 Görüntüleme

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/169: Deprem Nedeniyle Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması / Şenol DÖNDER – SMMM

ŞENOL DÖNDER
SMMM

1. Giriş

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 26 Haziran 2024 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri/169 ile deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için teminat verme süreleri uzatılmıştır.

Sirkülerin amacı, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan ve deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerdeki mükelleflerin teminat verme sürelerini düzenlemektir. Bu düzenleme, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak yapılmıştır.

2. Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması

Deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler ile bu bölgelerde mükellefiyet kaydı bulunmayıp, deprem tarihi itibarıyla meslek mensuplarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunan mükelleflerin teminat verme süreleri uzatılmıştır.

2.1. 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 6 Şubat 2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin teminat verme süreleri, 27 Aralık 2023 tarihli ve VUK-162/2023-13 sayılı Sirküler ile 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

2.2. Yeni Süre Uzatımı

Deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep hali 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, bu kapsamdaki mükelleflerin teminat verme süresi 2 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

3. Sonuç

Deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerdeki mükelleflerin teminat verme sürelerinin uzatılması, mükelleflerin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri açısından önemli bir düzenlemedir. Bu süre uzatımı, mükelleflerin deprem sonrası süreçte mali konularla ilgili yaşadığı zorlukları hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Bu sirküler, mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerdeki mükelleflerin teminat verme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için ek süre tanımaktadır ve 26 Haziran 2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil