Ana Sayfa GENEL 8 Haziran 2024 19 Görüntüleme

SAHTE BELGE KULLANMA TESPİTİ/ KDV İADE ÖZEL ESASLARIN AVUKAT VEKALET ÜCRETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ / Ersan KARACA – Yeminli Mali Müşavir

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
ymmersankaraca@gmail.com

07 Haziran 2024
Vergi Dairesi Tarafından Mükellefler Sahte Belge Kullanma Tespiti Dolayısıyla:
– Sahte Belge Kullanımı Tespiti Özel Esaslar Ve
– İade Taleplerinde KDV Genel Uygulama Tebliği “Özel Esaslar”
Olmak Üzere 2 Farklı Özel Esaslara Alınmaktadırlar.

Her iki İdari İşlem İçin Tek Dava Açılabilir Veya 2 Farklı Dava Açılabilir. Vergi Mahkemeleri İdari İşlemin Konusu Farklı Olması Nedeniyle 2 Farklı Dava Açılması Gerektiği Kararını Verebilmektedir. Bu Nedenle Eşanlı Olarak 2 Ayrı Dava Açılması Daha Hızlı Karar Alınmasını Sağlayabilir.

Vergi Mahkemeleri Bu Nevi Davalarda:
> Davalı İdarenin Gerek Bağlı Bulunduğu Hiyerarşik Üst Makamların Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Hiçbir Yasal Düzenleme Bulunmadığı Gibi
* (KDV Kanunu 36. Maddeye Göre Maliye Bakanlığı; Mükellefiyet Süresi, Çalışan Sayısı, Aktif Ve Öz Sermaye Büyüklüğü, Ödenen Vergi Tutarı, Vergisel Ödevlerin Zamanında Yerine Getirilip Getirilmediği, Sahte Veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleme Veya Kullanma Yönünde Olumsuz Rapor Ya Da Tespit Bulunup Bulunmadığı Gibi Kriterleri Esas Alarak Mükelleflerin Vergisel Uyum Seviyeleri Ve Bu Uyum Seviyelerine Göre Farklı İade Yöntemleri Tespit Etmeye, İade Alacağının Mahsup Edileceği Vergi Borçları İle İadeye İlişkin Diğer Usul Ve Esasları Belirlemeye Yetkilidir. Ancak Bu Hüküm Sadece Farklı İade Yöntemi Tespitine Yöneliktir.)
> Anayasa’da Da Buna İzin Veren Bir Hüküm Yer Almadığı İçin İdari İşlemlerin İptaline Kararını Vermektedir.

Bu Durumda Davanın Açıldığı Yıla Göre Her İki Dava İçin Ayrı Ayrı 10.500,00 TL Vekalet Ücretinin Davalı İdare Tarafından Davacıya Ödenmesi Kararını Vermektedir.

Bunun Sonucunda Çok Ciddi Bir Vekalet Ücreti Ödemesi Ortaya Çıkabilmektedir. Bu Durumda Yargının Müstekar Hale Gelen Kararları Işığında Özel Esasların Devlet Bütçesinin Lehine Olarak Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerekmektedir.

Burada Daha İlginç Olan İse: Vergi Dairesi Farklı Mükelleflere / Farklı Yıllara Ait Her Yeni Sahte Belge Kullanma Tespitine Ayrı Özel Esaslar Uyguladığından Herbirine Ayrı Dava Açılması Gerekmektedir Ve Bu Durumda Vekalet Ücreti Katlanarak Artmaktadır.

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil