Ana Sayfa GENEL 9 Nisan 2021 444 Görüntüleme

Keşke Mağduriyete Sebebiyet Veren Sgk İşten Çıkış Kodu (29) İçin Daha Önceden Önlem Alınsaydı.

Koranavirüs sebebiyle işçinin işveren tarafından çıkarılması yasaklanmış olup, çalıştırmakta olan işçilere gerek Kısa Çalışma Ödeneği, Gerekse Ücretsiz izin ücreti ödemeleri yapılmıştır. Ancak, işten çıkarma yasağı olmasına rağmen işçiyi çıkaran firmalar, bir asgari ücret tutarında ceza ödemeyle karşı karşıya gelinmişti. Sadece işçinin kendisinin rızası ile işten çıkması ve 29 kod numaralı “İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih ile işten çıkarılması” sebepleriyle işten çıkarılabilinirdi. Bu kez bazı işverenlerin bu kod numarası ile ceza ile karşı karşıya kalmamak için işçiyi mağdur etmişlerdir. Bu sebeple 01.04.2021 tarihli 202189 sayılı SGK genelgesi ile 29 kod numarası kaldırılmıştır. Yeni kodlar ilave edilmiştir.

 

41  Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle  işten ayrılışları resen düzenlenenler için seçilecek koddur.
42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a
43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b
44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c
45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d
46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e
47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f
48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g
49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h
50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil