Ana Sayfa Yazılar 15.01.2021 573 Görüntüleme

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Gerekli….

     

     Şenol DÖNDER (SMMM)

Evde imal ettiği ürünleri internet üzerinden satmak mı istersiniz!

       Evde üretmiş olduğunuz ürünleri internet üzerinden satabilmeniz ve vergi muafiyetinden faydalanmakta isterseniz, vergi dairelerinden Esnaf Vergi Muafiyet belgesi almanız aynı zamanda da bankada da ticari mevduat hesap açması gerekmektedir.

       İnternet üzerinden yapılan satışların gelirleri de bu hesapta izlenecektir. Bu gelirin üzerinden de gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Evde imal edilen ürünlerin internet üzerinden satışı gerçekleştiren vatandaşların da vergi muafiyetinden yararlanabilmesi, 2021 yılı için hasılatının 240 bin Tl. yi geçmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde vergi muafiyetinden yararlanması mümkün olmayacaktır.

       Söz konusu  Esnaf Vergi Muafiyeti işlemleri 1 Ocak 2021’den itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır.

Bu yeni uygulama için Gelir idaresi Başkanlığının resmi sayfasında usul ve esaslara ilişkin bilgileri içeren tebliğ tasarısı yayınlanmıştır. Bu tebliğ tasarısı için tıklayınız. GVK_Teb_Tas_314

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurması gerekli yoklamanın vergi dairesi tarafından yapılarak olumlu tespiti halinde de  Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesini bağlı bulunduğu vergi dairesinden alması gerekmektedir.

Ayrıca evde üretimi yapıp internet üzerinden satışı tek bir ürün ile sınırlandırılmayacaktır. Bir çok ürün imal edip gelir elde edilebilir. Bu durumda yeter ki bir takvim yılı elde edilen hasılatın 2021 yılı için 240 bin lirayı aşmaması gerekmektedir. Aksi takdirde bu vergi muafiyetinden faydalanmak mümkün olmayacaktır. Satışların da tamamının internet üzerinden yapılması gerekmektedir.

Önceden de bu kişilerin Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması, Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefiyetlerinin de olmaması gerekmektedir.

Esnaf Vergi Muafiyetinden faydalanıp internet üzerinden yapacakları hasılatı bu iş için bankada açtırmış olduğu ticari hesaba intikal ettirmeleri gerekmektedir. Bu hesaplara aktarılan hasılat üzerinden veya tutarlar üzerinden aktarılan tarih itibariyle bankalar tarafından yüzde 4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.Bir aya ilişkin bu tutarlar üzerinden bankalar muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan verecektir. Kesintisi yapılan tutarlar da vergi dairesine aktarılacaktır.

Şayet, bu iş için işçi çalıştırılmış olması halinde de bu oran yüzde 2 ye  düşecektir. Bu tür işlerde çalıştırılan işçinin de ilgili ayda en az 10 gün çalıştırılması gerekmektedir.

Esnaf Vergi Muafiyeti uygulamasından faydalananların fatura, irsaliye vs. defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır. Bu Muafiyet belgesi iki yıl geçerli olup bu süre bittiğinde yenilenmesi gerekmektedir.

Kısaca, Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi alabilmek için,

Satışı yapılacak ürünlerin evde imal edilmesi,

Türkiye’de kurulmuş olan bankalarda ticari hesap açması,

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesini alması, alınan belgenin geçerlik süresi iki yılda bir yenilenmesi,

Elde edilen hasılatın tamamının açılan banka ticari hesabına yatırılması veya eksik yatırıldığı, evde imal edilen mallar dışında dışarıdan satın alınan malların satışının yapılmaması,

Gerekmektedir.

Aksi takdirde halinde ilgili takvim yılının başından itibaren esnaf muaflığından faydalanılamayacak ve alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil