Ana Sayfa GENEL 15 Şubat 2024 201 Görüntüleme

Değerli Konut Vergisi beyanı yaklaşıyor / Mahmut Bülent YILDIRIM

Mahmut Bülent YILDIRIM
05.12.2019 tarihli 7194 sayılı kanunla yürürlüğe giren, yürürlüğe girmesiyle birlikte mükellefler ve vergiciler tarafından çokça eleştirilen, uygulaması 1 yıl ertelenen ve 2021 yılından itibaren uygulamaya başlanan Değerli Konut Vergisi için beyanname verme süresinin sonuna yaklaşılıyor.

Değerli Konut Vergisinin 7194 Sayılı Kanunla Emlak Vergisi Kanununa 42. Madde eklenerek yürürlüğe girmiş olduğunu ve yürürlüğe girmesiyle birlikte, verginin mükellefler tarafından yargıya taşındığını ve Anayasa Mahkemesinin 18.05.2023, E.2020/11 ve E.2020/42 sayılı kararlarıyla kanunun Anayasaya aykırı olmadığına karar verdiğini de hatırlatmış olalım.

Değerli Konut Vergisinin mükellefi

Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir. Mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı değerli konut vergisinden muaftır.

Beyanname 20 Şubat’ta verilecek

2023 yılında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 2023 yılında 9.967.000 Türk lirasının üzerinde olanlar 2024 yılında değerli konut vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir. Bu konutlar için 20 Şubat 2024 günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerin vergi dairesine beyanda bulunulmalı ve tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde ödenmelidir.

Değerli Konut Vergisi artan oranlı bir vergi olup, vergiye konu meskenin değerine göre binde 3, binde 6 ve binde 10 oranında vergileme yapılmaktadır. Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların daha sonraki yıllarda bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde yer alan tutarın altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilir ve bu durumda ilgili yıla ilişkin beyanname verilmez.

Çok sayıda konut değerli hale geldi

Emlak Vergisi Kanununun 42. Maddesi ile Değerli Konut Vergisi başlığıyla uygulamaya konulan vergi, adından da anlaşılacağı üzere, değerli konutları vergilemeyi amaçlamakla birlikte, son yıllarda artan enflasyon ve aşırı değerlenen konut fiyatları nedeniyle sıradan konutların dahi değerli konut vergisine tabi olacak seviyelere geldiğini görüyoruz. Çok sayıda mükellefin değerli konut vergisi mükellefi olması neticesinde değerli konut vergisinin mükerrerliği tekrar tartışma konusu haline gelmektedir.

Çünkü, aynı mesken üzerinden aynı vergilendirme dönemi için mükellefler zaten Emlak Vergisi ödemekteler. Vergi Usul Kanunu 117. maddeye göre aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınması mükerrer vergilemedir. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi, Değerli Konut Vergisinin Anayasaya aykırı olmadığı yönünde karar vermiş olsa da söz konusu vergi ile ilgili olarak tartışmalar kolay kolay bitecek gibi görünmüyor.

kaynak:https://www.dunya.com/kose-yazisi/degerli-konut-vergisi-beyani-yaklasiyor/718037

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil