Ana Sayfa GENEL 15 Şubat 2024 625 Görüntüleme

Sorumlu Sıfatlıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’ nin İndirimi” Örneklerin Muhasebe Kayıtları / EROL GEÇKİN

Erol GEÇKİN
14 Şubat 2024
Örnek 1: (D) A.Ş. 8/1/2024 tarihinde 100.000 TL karşılığında ağaç ve orman ürünleri teslim almıştır. Şirket tarafından bu alımla ilgili olarak tevkif edilen 10.000 TL KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden 10.000 TL KDV’nin 23/2/2024 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu tutar mükellef tarafından Ocak/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Süresinde Beyan ve Ödeme

———————————————————— 08 / 01 /2024 ———————————————————-

150 / 153 / 710 / 730 / 740 / 770 HESAPLAR                                                                                  100.000,00

191.108.20                                  İNDİRİLECEK % 20 KDV                                                                10.000,00

192.109.01                OCAK AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV                         10.000,00

320.00                                SATICILAR                                                                                             110.000,00

360.10.1015.02.01              ÖDENECEK KDV-2                                                                              10.000,00

Ağaç ve orman ürünlerinin teslim alınması (5/10)

——————————————————————X————– —————————————————–

———————————————————— 23 / 02 /2024 ———————————————————-

360.10.1015.02.01                   ÖDENECEK OCAK AYI KDV-2                                                        10.000,00

102.00                                       BANKALAR                                                                                               10.000,00

Beyan zamanında sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV 23/02/2024 tarihinde ödenmiştir.

——————————————————————X————– —————————————————–

———————————————————— 23 / 02 /2024 ———————————————————

191.109.01                            OCAK AYI SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KDV                                  10.000,00

192.109.01                      OCAK AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV                            10.000,00

10.000 TL KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden 10.000 TL KDV’nin 23/2/2024 tarihine kadar ödenmesi

——————————————————————X————– —————————————————–

Örnek 2: (S) Ltd. Şti. (G) güvenlik şirketinden Temmuz/2024 ayı içerisinde özel güvenlik hizmeti satın almıştır. Bu hizmet alımı ile ilgili vergi (S) Ltd. Şti. tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmiş ve tahakkuk eden 50.000 TL KDV 28/8/2024 tarihinde ödenmiştir. (S) Ltd. Şti. tarafından süresinden sonra ödenen KDV, ödemenin yapıldığı tarihi kapsayan dönem olan Ağustos/2024 dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Süresinde Beyan ve Süresinden Sonra Ödeme

———————————————————— 01 / 07 /2024 ———————————————————-

150 / 153 / 710 / 730 / 740 / 770 HESAPLAR 277.777,77
191.108.20 İNDİRİLECEK % 20 KDV    5.555,56
192.109.07 TEMMUZ AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV  50.000,00
                      320.00 SATICILAR                  283.333.33
                          360.10.1015.02.07 TEMMUZ AYI ÖDENECEK KDV-2                       50.000,0

İş gücü hizmetinin teslim alınması 9/10

——————————————————————X————– —————————————————–

———————————————————— 28 / 08 /2024 ———————————————————

360.10.1015.02.07                          ÖDENECEK KDV-2                                                                      50.000,00

102.00                                                BANKALAR                                                                                         50.000,00

Beyan zamanında sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV 28/08/2024 tarihinde ödenmiştir.

——————————————————————X————– —————————————————–

———————————————————— 28 / 08 /2024 ———————————————————

191.109.08                                  AĞUSTOS AYI SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KDV              50.000,00

192.109.07          TEMMUZ SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV                                  50.000,00

50.000 TL KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden 50.000 TL KDV’nin 28/08/2024 tarihinde süresinden sonra ödenmesi

——————————————————————X————– —————————————————–

Örnek 3: (D) Yapı İnşaat A.Ş. 24/4/2024 tarihindeki inşaat demiri alımı nedeniyle tevkif ettiği vergiye ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesini süresinden sonra 20/6/2024 tarihinde vermiş ve tahakkuk eden 125.000 TL KDV’nin 25.000 TL’sini 21/6/2024 tarihinde, kalan 100.000 TL’lik kısmını 2/7/2024 tarihinde ödemiştir. (D) Yapı İnşaat A.Ş. tarafından ödenen KDV’nin 25.000 TL’si Haziran/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde, 100.000 TL’si de Temmuz/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Ayrıca 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen ve tahakkuk eden KDV’nin mükellefin iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi mümkündür. Bu durumda iade talebine ilişkin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş (mahsuben iade talepleri YMM Raporu sonucuna göre yerine getirilen iadelerde YMM Raporu dahil) ve hangi vergilendirme dönemine ilişkin tahakkuk eden 2 No.lu KDV Beyannamesinden kaynaklanan borca mahsubunun talep edildiğinin belirtilmiş olması gerekir. Söz konusu mahsup talebinin bu şekilde yapılmış olması halinde, mahsuba konu edilen KDV tutarının 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacağı dönem yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tespit edilir.

Süresinden Sonra Beyan ve Süresinden Sonra Kısmi Ödemeler

————————————————————24 / 04 /2024 ———————————————————-

150 / 153 / 710 / 730 / 740 / 770    HESAPLAR                                                           1.250.000,00

191.108.20                              İNDİRİLECEK % 20 KDV                                                  125.000,00

192.109.04                             NİSAN AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV             125.000,00

320.00                            SATICILAR                                                                                                                 1.375.000,00

360.10.1015.02.04       NİSAN AYI ÖDENECEK KDV-2                                                                                 125.000,00

İnşaat demirinin teslim alınması 5/10

——————————————————————X————– —————————————————–

————————————————————20 / 06 /2024 ———————————————————-

192.109.06                      HAZİRAN AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV            125.000,00

192.109.04               HAZİRAN AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV                              125.000.00    Süresinden sonra KDV -2 Beyannamesi verilmesi

——————————————————————X————– —————————————————–

———————————————————— 21 / 06 /2024 ———————————————————

360.10.1015.02.04                    NİSAN AYI ÖDENECEK KDV-2                                                25.000,00

102.00                                 BANKALAR                                                                                                              25.000,00

Beyan zamanında sorumlu sıfatıyla beyan edilen 125.000,00 TL KDV’nin 21/06/2024 tarihinde 25.000,00 TL sinin ödenmesi

——————————————————————X————– —————————————————–

———————————————————— 21 / 06 /2024 ———————————————————-

191.109.06                          HAZİRAN AYI SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KDV                    25.000,00

192.109.06              HAZİRAN AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV                                25.000,00

125.000 TL KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinden sonra beyan edilmesi ve tahakkuk eden 125.000 TL KDV’nin 21/06/2024 tarihinde süresinde 25.000,00 TL sinin ödenmesi

——————————————————————X————– —————————————————–

———————————————————— 02 / 07 /2024 ———————————————————

360.10.1015.02.04                    NİSAN AYI ÖDENECEK KDV-2                                     100.000,00

102.00                                 BANKALAR                                                                                                           100.000,00

Beyan zamanında sorumlu sıfatıyla beyan edilen 125.000,00 TL KDV’nin 02/07/2024 tarihinde 100.000,00 TL sinin ödenmesi

——————————————————————X————– —————————————————-

———————————————————— 02 / 07 /2024 ———————————————————-

191.109.07                       TEMMUZ AYI SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KDV                      100.000,00

192.109.06               HAZİRAN AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV                               100.000,00

125.000 TL KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinden sonra beyan edilmesi ve tahakkuk eden 125.000 TL KDV’nin 02/07/2024 tarihinde süresinden sonra 100.000,00 TL sinin ödenmesi

——————————————————————X————– —————————————————–

Örnek 4: Demir-çelik alım satımı ile iştigal eden (Ö) A.Ş. 5/4/2024 tarihinde 200.000 TL karşılığında demir-çelik ürünleri teslim almıştır. Şirket, bu alımla ilgili olarak tevkif ettiği 20.000 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan etmiş ve tahakkuk eden KDV’nin önceki dönemlerde gerçekleşen ihracat teslimlerinden doğan KDV iade alacağından mahsubunu 23/5/2024 tarihinde talep etmiştir. Mükellefin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgeleri eksiksiz ve tam olarak vermiş olması halinde, mahsuba konu edilen 20.000 TL KDV mükellef tarafından Nisan/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Vergi İade Alacağından Mahsup Talebi

————————————————————05 / 04 /2024 ———————————————————-

150 / 153 / 710 / 730 / 740 / 770 HESAPLAR    200.000,00
191.108.20 İNDİRİLECEK % 20 KDV      20.000,00
192.109.04 NİSAN AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV       20.000,00
                      320.00 SATICILAR                 220.000,00
                      360.10.1015.02.04 NİSAN AYI ÖDENECEK KDV-2                    20.000,00

Demir-Çelik ürünlerinin teslim alınması 5/10

——————————————————————X————– —————————————————–

———————————————————— 23 / 05 /2024 ———————————————————-

360.10.1015.02.04                        NİSAN AYI ÖDENECEK KDV-2                                       20.000,00

136.00                                           VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLAR                                            20.000,00

İade alacağından mahsubu

——————————————————————X————– —————————————————–

———————————————————— 23 / 05 /2024 ———————————————————-

191.109.04                            NİSAN AYI SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KDV                       20.000,00

192.109.04              NİSAN AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV                                 20.000,00

2024/04 dönemi sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV nin iade alacağımızdan mahsup talebi

——————————————————————X————– —————————————————–

Örnek 5: Demir-çelik alım satımı ile iştigal eden (G) A.Ş. 10/4/2024 tarihinde 1.000.000 TL karşılığında demir-çelik ürünü satmış olup alıcı tarafından 100.000 TL tevkifat uygulanmıştır. Mükellefin Nisan/2024 dönemine ilişkin indirilecek KDV tutarı ise 500.000 TL olup mükellef bu döneme ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde toplam 120.000 TL iade beyan etmiştir.

Aynı mükellef 5/5/2024 tarihinde 2.000.000 TL karşılığında demir-çelik ürünleri satın almıştır. Mükellef, bu alımla ilgili olarak tevkif ettiği 200.000 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan etmiş ve tahakkuk eden 200.000 TL KDV’nin 50.000 TL’sini 23/6/2024 tarihinde nakden ödemiştir. Mükellef tarafından ödenen 50.000 TL Mayıs/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Ayrıca mükellef tarafından Nisan/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde yer alan iade beyanına yönelik standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgeler eksiksiz ve tam olarak 5/9/2024 tarihinde vergi dairesine verilmiş ve Mayıs/2024 dönemi 2 No.lu KDV Beyannamesinde tahakkuk eden KDV borcuyla gecikme zammına mahsubu talep edilmiştir. Mükellef tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen ve mahsuba konu edilen 100.000 TL KDV, mükellefin Eylül/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Mükellef, geri kalan 50.000 TL KDV borcunu ise 28/10/2024 tarihinde nakden ödemiştir. Mükellef tarafından nakden ödenen 50.000 TL Ekim/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.”

Bir Mükellefin Hem Satıcılı Hem de Alıcılı Olması Durumunda KDV Tevkifatı Uygulaması

————————————————————10 / 04 /2024 ———————————————————–

120.00                            ALICILAR                                                                                                   1.100.000,00

391.900.400                DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE KDV TEVKİFATI                        100.000,00         100.000,00.

600.00                          YURT İÇİ SATIŞLAR                                                                                     1.000.000,00

               391.600.04                DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULANMAYAN KDV                                                100.000,00
              391.900.400                      DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE KDV TEVKİFATI                                                                             100.000,00

Demir-Çelik ürünlerinin satışı 5/10

——————————————————————X————– —————————————————–

————————————————————30 / 04 /2024 ———————————————————-

136                                                        VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLAR               120.000,00

391                                                            HESAPLANAN KDV                                          380.000,00

191                                                            İNDİRİLECEK % 20 KDV                                             500.000,00

Nisan/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesi

——————————————————————X————– —————————————————–

————————————————————05 / 05 /2024 ———————————————————-

150 / 153 / 710 / 730 / 740 / 770 HESAPLAR       2.000.000,00
191.108.20 İNDİRİLECEK % 20 KDV           200.000,00
192.109.05 MAYIS AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV           200.000,00
320.00 SATICILAR       2.200.000,00
360.10.1015.02.05 MAYIS AYI ÖDENECEK KDV-2           200.000,00

Demir-Çelik ürünlerinin teslim alınması 5/10

——————————————————————X————– —————————————————–

———————————————————— 23 / 06 /2024 ———————————————————-

360.10.1015.02.05                             MAYIS AYI ÖDENECEK KDV-2        50.000,00

102.00                                                       BANKALAR                                                             50.000,00

Beyan zamanında sorumlu sıfatıyla beyan edilen 125.000,00 TL KDV’nin 21/06/2024 tarihinde 25.000,00 TL sinin ödenmesi

——————————————————————X————– —————————————————–

———————————————————— 23 / 06 /2024 ———————————————————-

191.109.05                                       MAYIS AYI SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KDV      50.000,00

192.109.05                           MAYIS AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV           50.000,00             200.000 TL KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden 200.000 TL KDV’nin 23/06/2024 tarihinde süresinde 50.000,00 TL sinin ödenmesi

——————————————————————X————– —————————————————-

———————————————————— 05 / 09 /2024 ———————————————————-

360.10.1015.02.05          MAYIS AYI ÖDENECEK KDV-2                            100.000,00

360.30.1080                   VERGİ ASLINA BAĞLI GECİKME ZAMMI             20.000,00

136.00                                VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLAR                                       120.000,00

2024/05 dönemi 2 nolu KDV beyannamesinde tahakkuk eden KDV borcuyla gecikme zammının iade alacağımızdan mahsup talebi

——————————————————————X————– —————————————-

———————————————————— 05 / 09 /2024 ———————————————

191.109.09                   NİSAN AYI SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KDV                            100.000,00

192.109.05               NİSAN AYI SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV               100.000,00

2024/05 dönemi sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV nin iade alacağımızdan mahsup talebi

kaynak: https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/52589/178/

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil