Ana Sayfa GENEL 15 Şubat 2024 225 Görüntüleme

Kart, Şifre, Kodlar ile uluslararası taşımacılık işlerinde istisnaya ilişkin KDV Tebliği-1 / Berker Bostancı

Berker Bostancı

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49)” yayımlanmış olup, bu tebliğde;

  1. A) Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması:

Kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/çeki ve benzeri mahiyette olanlar), sanal ortamda (yayın platformları, oyun siteleri, uygulama mağazaları gibi) pazarlanan bilgisayar programı, oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde kullanılabildiği gibi, sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasında da kullanılabilmekte olup, bu kart, şifre ve kodlar sanal ortamda veya fiziki olarak satılabilmektedir.

Bahse konu kart, şifre ve kodlar, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını oluşturabildiği gibi bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebilmektedir.

Bu tebliğ ile kart, şifre ve kodların KDV uygulaması aşağıdaki başlıklar altında açıklanmaktadır.

Yapılan açıklamalardan öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

1) Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması

Bazı kart, şifre ve kodlar belirli bir ürün veya hizmeti temsil etmekte olup, henüz aktive edilmemiş olsalar bile, bunlar ile bir başka ürün veya hizmetin temini mümkün olmamaktadır. Sanal ortamda veya fiziki olarak mağazalarda satılan bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye’de satışı KDV’ye tabidir.

Tebliğde aşağıdaki işlemlerin bu kapsamda KDV’ye tabi olacağına ilişkin örnekler verilmiştir.

– Bir programa erişime imkan veren kodun yurt dışı mukimi bir firmadan satın alınması halinde satın alan vergi mükellefi ise, bu alıma ilişkin KDV sini sorumlulukta ödemesi vergi mükellefi olmaması halinde yurt dışındaki satıcı tarafından (3) No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.

– Yayın hizmetine erişim hakkı sağlayan kodun satış işlemin Türkiye’deki satıcı tarafından bedel karşılığında yapılması halinde, satıcı tarafından (1) No.lu KDV ile beyan etmesi gerekmektedir.

 – Müzik platformuna üyelik için Türkiye’de bir teknoloji mağazasından abonelik hakkı sağlayan kart satışını yapan satıcı tarafından  bedel karşılığında satışının yapılması halinde satıcı tarafından (1) No.lu KDV ile beyan etmesi gerekmektedir.

– Belirli bir oyuna erişim hakkı sağlanmasına (aktive edilmesine) ilişkin kod satışı, bedel karşılığı satışı yapan tarafından ((1) No.lu KDV ile beyan edilmesi gerekmektedir.

_______________________

(Resmi Gazete: 18.01.2024 tarihli 32433 sayılı)

kaynak: https://www.hurses.com.tr/berker-bostanci/kart-sifre-kodlar-ile-uluslararasi-tasimacilik-islerinde-istisnaya-iliskin-kdv-tebligi1/haber-63457

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil