Ana Sayfa GENEL 19 Şubat 2021 428 Görüntüleme

İşyeri devrinde çalışanın sözleşmesi feshedilemez.

Okan Güray Bülbül

İşyerinin devredilmesi mevcut çalışanların iş sözleşmesinin sona erdiği anlamına gelmez. Yeni işverenin işyerinde çalışanları istememe hakkı olmadığı gibi, işçiler de tazminat talep edemez.

İşyerinin devredilmesi hukuki bir işlemdir. Bu hukuki işlem sonucunda işçinin iş ilişkisi yeni işverenle devam eder. İşyerinin devredilmesi o işyerinde çalışanların iş sözleşmesinin sona erdiği anlamına gelmez. Bunun yanında çoğu kez işyerinin devrinin işçiye otomatikman kıdem tazminatı alabilme hakkı sağladığı düşünülür. Halbuki durum böyle değildir. İşyerinin devredilmesi halinde işçinin iş sözleşmesi yeni işverenle devam eder. İşyerini devralan işveren işyerindeki işçilerin sözleşmesini sırf bu nedenle tazminatsız feshedemeyeceği gibi, işçiler de “Ben bu işverenle çalışmayacağım” diyerek bildirim süresini beklemeden işyerinden ayrılamaz.

İŞÇİSİZ DEVİR OLMAZ

Devreden işverenle devralan işveren arasında işyerinin işçisiz devri gibi bir işlemin yapılması da mümkün değildir. Ancak devir dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkündür. Yalnızca işyerinin devri dolayısıyla iş sözleşmesi sonlandırılan işçiler kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanır.

İSTİSNALAR DA VAR

Ancak işyerini devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerle veya iş organizasyonu değişikliği gerekçesiyle iş sözleşmelerini feshetmesi halinde durum değişir. İşyerinin devri halinde işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz.

KIDEM SIFIRLANMAZ

Çalıştığı işyeri devredilen işçinin iş sözleşmesinin kıdem tazminatını hak edecek şekilde sonlanması halinde kıdem tazminatı çalıştığı bütün süre dikkate alınarak hesaplanır. Örneğin 3 yıl devreden işveren yanında, 2 yıl da yeni işveren yanında çalışan bir işçinin ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine 5 yıl üzerinden kıdem tazminatı ödenir.

ESKİ İŞVERENİN İKİ YIL DAHA SORUMLULUĞU DEVAM EDER

İşyerini devreden işveren, devir tarihinden önce doğan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan işyerini devralan işverenle birlikte sorumludur. Ancak devreden işverenin sorumluluğu açısından iki yıllık süre söz konusudur. İki yıl sonunda devreden işverenin bu konudaki sorumluluğu sona erer. Dolayısıyla işyerini devreden işveren iki yıl süreyle işyerini devrettiği tarihe kadarki ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden işyerini devrettiği işverenle birlikte sorumludur. İşyeri devredildikten bir yıl sonra bu konularda denetim olması ve eksiklik tespit edilmesi veya mahkeme kararıyla eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde devreden işveren, devralan işverenle birlikte sorumludur.

kaynak: aksam.com.tr

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil