Ana Sayfa GENEL 15 Mart 2023 168 Görüntüleme

Vergi ve varlık barışında takvim

Recep BIYIK
VERGİ PORTALI

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun’la, diğer düzenlemeler yanında;

– Kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırılıyor,

– İhtilaflı alacaklar tasfiye edilmek isteniyor,

– Matrah/Vergi artırımı ve matrah/vergi artırımı yapılan yılların incelenmemesi ve bu yıllara tarhiyat yapılmaması öngörülüyor,

– Kayıt ve muhasebe düzeltmeleri yapılarak gerçek durumla kayıtların eşitlenmesi amaçlanıyor.

Bu arada, 5 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun’la yapılan varlık barışı uygulaması da devam ediyor. Uygulamanın sonlanmasına sayılı günler kaldı.

7440 sayılı Kanun’un vergi affı ve yapılandırma düzenlemelerine ilişkin çok konu var. Onları daha sonraki makalelere bırakıp, izlemekte zorlananlar için, her iki kanun kapsamında yararlanılabilecek uygulamalara ilişkin takvimi aşağıda özetledim.

  1. Kesinleşmiş borçların yapılandırılması
Başvuru süresi sonu 31 Mayıs 2023
Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Haziran 2023
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde.

  1. Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması
Başvuru süresi sonu 31 Mayıs 2023
Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Haziran 2023
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde.

  1. İnceleme sonucu salınan vergiler
Başvuru süresi İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün.
Ödeme süresi İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksit.
  1. Matrah artırımı
Başvuru süresi sonu 31 Mayıs 2023
Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Haziran 2023
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere, aylık dönemler halinde, azami 12 eşit taksitte ödeme seçeneği
  1. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler
Başvuru süresi sonu 31 Mayıs 2023
Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Haziran 2023
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde.

  1. Muhasebe düzeltmeleri
a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması
Bildirim ve kayıt süresi sonu 31 Mayıs 2023
Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması ve beyanı Bildirimin verildiği ay.
Hesaplanan KDV’nin ödeme süresi Beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkartılması
Fatura düzenleme süresi sonu 31 Mayıs 2023
Hesaplanan KDV ödeme süresi Hesaplanan vergi üç eşit taksitte ödenir. Taksit dönemleri: İlk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen birinci ve ikinci ayda.
c)   Kasa hesabının düzeltilmesi
Beyan süresi sonu 31 Mayıs 2023
Ödeme süresi sonu % 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.
d)  Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi
Beyan süresi sonu 31 Mayıs 2023
Ödeme süresi sonu % 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.
  1. Varlık barışı
İşlem Tarih
Yurt dışı varlıklar Banka veya aracı kurumlara bildirim süresi sonu 31 Mart 2023
Türkiye’ye getirme veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transfer süresi sonu Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay
Varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması süresi sonu 31 Mart 2023
Banka ve aracı kurumların beyan ve vergi ödeme süresi sonu Bildirimi izleyen ayın on beşinci günü sonuna kadar
Yurt içi varlıklar Vergi dairesine beyan süresi sonu 31 Mart 2023
Ödeme zamanı Tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ay sonu
Yasal defterlere kayıt süresi sonu 31 Mart 2023

kaynak :https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/vergi-ve-varlik-barisinda-takvim/686514

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil