Ana Sayfa Yazılar 17.12.2019 1331 Görüntüleme

e-Arşiv ile ilgili Sorulan Sorular ve Cevapları

SORU

e-Arşive hangi Mükellefler ve Ne Zaman geçiş yapacaklardır.

CEVAP

1- E-Fatura Uygulamasına Zorunlu veya İsteğe Bağlı olarak Dâhil Olan/Olacak Olan Mükellefler ( E Fatura mükellefi olmayanlara düzenlecek faturalar),

Hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olanlar 1.1.2020’de, 1.1.2020’den sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar ise e-Fatura uygulamasına geçilen tarihte.

2- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşan tutarlar

1/1/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Uygulamasına geçilmek zorunda değildir. Sadece belirtilen tutarın aşılması halinde fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalleri üzerinden düzenleyebilecekleri gibi entagratör veya özel entagratör firmalar ile anlaşma yaparak e arşiv faturalarını gönderebilirler. Bu sistemi seçenler aynı zamanda e- fatura ve e-arşiv fatura sistemine girmeleri gerekmekte ve mecburen sınır tutar olmaksızın bütün faturaların e fatura veya e arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekecektir.

3- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi aşanlar

1/1/2020 e-Arşiv Uygulamasına geçilmek zorunda değildir. Sadece belirtilen tutarın aşılması halinde fatura e- Arşiv Fatura olarak GİB Portalleri üzerinden düzenleyebilecekleri gibi entagratör veya özel entagratör firmalar ile anlaşma yaparak e arşiv faturalarını gönderebilirler. Bu sistemi seçenler aynı zamanda e- fatura ve e-arşiv fatura sistemine girmeleri gerekmekte ve mecburen sınır tutar olmaksızın bütün faturaların e fatura veya e arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekecektir.

4- Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları

Mevcutlar 1/1/2020 (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)

5 – Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim
yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Arşiv Fatura  uygulamasına dâhil olması gerekmektedir

6 – internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler

ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar.
internet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde edenlerin 1/1/2020 tarihinden itibaren

E-arşiv Fatura Gib Portalinden Kullanıcı kodu ve şifreler girilerek kesilebileceği gibi aynı zamanda özel entagratör veya entagratör firmaları üzerinden de kesilebilir. Ancak bu firmaları tercih etme durumunda hem e fatura hem de e arşiv mükellefi olma zorunluluğunun yanı sıra bundan böyle kesilen bütün faturaların da e fatura veya e arşiv fatura olarak kesmemesi gerekmektedir. Kağıt ortamda fatura kesilemez.

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil