Ana Sayfa Yazılar 21.02.2021 705 Görüntüleme

Şirket Kuruluşları Ticaret Siciline Gidilmeden de Yapılabilecek.

     

     ŞENOL DÖNDER

SMMM

        20.02.2021 tarih ve 31041 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Şirket Kuruluş Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde imzalanması hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına gidilmiştir. Bu tebliğde belirtildiği üzere bundan böyle şirket kuruluş sözleşmeleri için ticaret sicili müdürlüklerine gitmeye gerek kalmayacaktır. Elektronik ortamda imza beyannamesi verilmesine olanak sağlayan düzenlemeler yapılmış,tebliğ de belirtilen gerekli bağlantılar (entegrasyon ) tamamlandığında şirket kuruluşlarının herhangi bir kuruma gitmeden bilgisayar başında gerçekleşmesi  mümkün hale gelecektir.

       İlgili tebliğde de belirtildiği üzere;

Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, bunların ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerine elektronik ortamda temin edilecek ve  MERSİS’e kaydedilecektir. Bu durum Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinin elektronik ortamda temini Bakanlık ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılacak protokolle sağlanacaktır.

Şayet Limited şirketlerin kuruluşunun tescilinde imza kaydının elektronik ortamda temin edilemediği hallerde, fiziki imza beyannamesi yalnızca müdürlükte düzenlenecektir.

İlgili veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir müdürlükte yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verile bilinecek.
Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenecek. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunlu olacak.

Özetle, bundan böyle Ticaret Sicil Müdürlüğüne gidilmeden dijital ortamda bilgisayardan Şirket Kuruluşları gerçekleşebilecek.

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil