Ana Sayfa Yazılar 17.11.2023 258 Görüntüleme

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ORTAKLARDAN ALACAKLAR VE ORTAKLARA BORÇLARIN ÖNEMLİLİK KAZANDIRAN FAKTÖR / Şenol DÖNDER Mali Müşavir

ŞENOL DÖNDER
Mali Müşavir

Ortaklardan alacaklar ve ortaklara borçlar hesapları, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri için oldukça önemlidir. Bu hesaplar, şirketlerin ortakları ile olan ticari ilişkilerini takip etmek için kullanılır. Ortaklardan ödünç para alınabilir ve ortaklara ödünç para verilebilir. Ancak, bu işlemler ticari teamüller içerisinde yapıldığı sürece hiçbir sorun teşkil etmeyecektir. Ülkemizde birçok şirketin bilançolarında ortaklar cari hesabının hareketli olduğu gözlenmektedir.

Ortaklardan alacaklar T.D.H.P. 131-231 nolu hesapları Ortaklardan Alacaklar olarak düzenlenmiştir. Aktif karakterli bir hesap olup bilançoda borç kalanı verir. Bakiyenin borç kalanı vermesi şirketin fonlarının ortaklar için kullanıldığını göstermektedir. Şirket olarak ortağa ödünç para verildiğinde, şirketin ortağından ayrı bir kişiliği olduğu unutulmamalıdır. Şirketin tasarrufunda bulunan sermayenin en iyi şekilde değerlenip şirkete kar olarak gelmesi gerekmektedir ki bu da şirketin kuruluş amaçlarından en önemlisidir. Ortaklara verilen fonlar üçüncü kişilere verilerek kar elde edilecek tutardan mahrum kalınması anlamına gelmektedir. Bu durumda şirket ortağından vermiş olduğu ödünç para için faiz tahakkuk etmesi en doğru hareket olacaktır.

Ortaklara borçlar T.D.H.P.331-431 nolu hesapları Ortaklara Borçlar olarak düzenlenmiştir. Pasif karakterli hesap olup bilançoda alacak kalanı vermektedir. Bakiyenin alacağı işletmenin ortağına olan borcunu göstermektedir. Şirket ortağından aldığı ödünç para için faiz ödemesi gayet normaldir. Çünkü ortak böyle bir finansman sağlamıyor olsa bu finansmanı sağlayacak bir finansman kuruluşu bulunacak ve bu kuruluştan ödünç para faiz karşılığı alınacaktır.

 

İlginizi çekebilir

NEYİN SERBESTİYİZ?

NEYİN SERBESTİYİZ?

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil