Ana Sayfa GENEL 21 Nisan 2021 283 Görüntüleme

Geçmişe yönelik zirai kazanç vergi kaydı açılabilir mi?

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Kaynak: hurses.com.tr

Bilindiği üzere, zirai kazançlarda vergileme esasları işletme büyüklüğü ölçüsü GVK’nun 54. mad.’sinde arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetler ve arazi üzerinde yapılmayan faaliyetler ile kara ve su avcılığı olarak iki başlıkta tek tek belirtilmiştir.

Zirai kazancın gerçek usulde tespiti açısından bir takvim yılı içerisinde dikkate alınacak işletme büyüklüğü ölçüleri 01.01.1999 tarihinden itibaren gereçli olmak üzere 98/12095 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu ölçüler gerekli görüldüğü bölgeler için yıllık olmak koşuluyla arazi ve ürün türlerine göre 5 katına kadar artırmaya veya yasal hadden az olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu şekilde tespit olunan ölçüler, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren yürürlüğe girecektir.

yazının devamı için tıklayınız. 

İlginizi çekebilir

DEFTER BEYAN DA YGV SORUNU

DEFTER BEYAN DA YGV SORUNU

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil