Ana Sayfa GENEL 21 Mayıs 2024 37 Görüntüleme

Şirketlerin kar veya zarar durumlarına bakılmaksızın asgari bir vergi oranı ile vergilendirilmesi / Şenol DÖNDER

Türkiye’de kamu tasarruf önlemleri ve vergi düzenlemeleri konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları, ekonomik politikaların önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Özellikle, küresel ve yerel düzeyde asgari kurumlar vergisi uygulamaları, çok uluslu şirketlerin vergi yükümlülüklerini azaltma eğilimlerine karşı önemli bir adım olarak görülüyor.

Küresel Asgari Kurumlar Vergisi (KAKV), OECD tarafından geliştirilen ve çok uluslu şirketlerin düşük veya hiç vergileme yapılmayan ülkelerdeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları asgari bir oranda vergilendirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin temel amacı, şirketlerin ‘vergi cenneti’ olarak bilinen ülkelere kaydırarak vergiden kaçınma eğilimlerini sınırlamaktır1KAKV, yıllık cirosu 750 milyon Euro’nun üzerinde olan şirketler için geçerli olacak ve bu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki kazançları üzerinden en az %15 oranında vergi ödemeleri gerekecektir1.

Türkiye’nin de imzaladığı bu uygulama, henüz yürürlüğe girmediği için Türk şirketlerini doğrudan etkilemiyor. Ancak, Türkiye’de daha önce uygulanan ve tepkiler üzerine kaldırılan yerel asgari kurumlar vergisi uygulamasının yeniden gündeme gelmesi mümkün2Bu uygulama, şirketlerin zarar beyan etse bile asgari düzeyde vergilendirilmesini öngörüyordu ve belirli meslek grupları için ‘hayat standardı’ uygulamasına benzer bir yapıdaydı2.

Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre, yeni bir asgari kurumlar vergisi getirilmeyeceği; ancak istisna, muafiyet ve indirimlerin gözden geçirileceği belirtilmiş2Bu durum, şirketlerin kar veya zarar durumlarına bakılmaksızın asgari bir vergi oranı ile vergilendirilmesi anlamına gelebilir ve teknik olarak istisna yoluyla elde edilmiş kazançların da vergilendirilmesi sonucunu doğurabilir2.

Bu bağlamda, Türkiye’deki şirketlerin ve yatırımcıların, hem küresel hem de yerel düzeydeki vergi düzenlemelerini yakından takip etmeleri ve bu değişikliklere uyum sağlamaları gerekmektedir. Özellikle, dijital hizmet vergisi gibi mevcut vergi kalemlerinin gelecekteki durumu ve potansiyel yeni vergi yükümlülükleri, şirketlerin finansal planlamalarını etkileyebilir2.

Sonuç olarak, Türkiye’de kamu tasarruf önlemleri ve vergi düzenlemeleri, ekonomik istikrar ve büyüme hedefleri doğrultusunda önemli rol oynamaya devam edecektir. Şirketlerin ve yatırımcıların bu değişikliklere hazırlıklı olmaları ve uyum süreçlerini etkin bir şekilde yönetmeleri beklenmektedir.

kaynak: https://21yyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/ekonomik-arastirmalari-merkezi/kuresel-asgari-kurumlar-vergisi-surecinde-son-gelismeler

 

İlginizi çekebilir

Atıf Raporlarıyla Suçlama

Atıf Raporlarıyla Suçlama

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil