Ana Sayfa GENEL 23 Mayıs 2021 409 Görüntüleme

Özelge: Güneş enerjisi ve Doğalgaz tesisatçılığında ÖKC uygulaması Hk.

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

48816587-195.02[2016]-1

13.01.2017

Konu

:

Güneş enerjisi ve Doğalgaz tesisatçılığında ÖKC uygulaması Hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, güneş enerjisi güneş enerjisi ve doğalgaz malzemesi satışı, kurulumu ve montajı işlerini yapmakta olduğunuz belirtilerek bu faaliyetlerinizle ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin olup olmadığı sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında ise “Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz” denilmektedir.

Anılan hüküm ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak yayımlanan, 12 Seri No’lu Genel Tebliğin 1/d bölümünde, Elektrik, su, havagazı ve kalorifer tesisatçılığı faaliyeti (aynı zamanda tesisat malzemeleri satışı da yapanlar hariç), 49 Seri No’lu Genel Tebliğin, A/3 bölümünde ise, her türlü inşaat işi ile uğraşanlar (yol, su kanalizasyon, kuyu açma, hafriyat, duvar örülmesi, sıva, boya, badana, elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatı, karo ve fayans işleri, cam takılması, her türlü doğrama işleri, parke döşemesi, çevre düzeni ve benzeri işler) bu faaliyetlerine münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olmadıkları açıklanmıştır.

Buna göre, yürütmekte olduğunuz güneş enerjisi ve doğalgaz tesisatçılığı faaliyeti (söz konusu sistemlerin bir bütün olarak kurulum ve montaj faaliyeti) 12 ve 49 Seri No.lu Genel Tebliğlerde belirtilen inşaat işlerine benzer mahiyette olması sebebiyle, tesisat malzemesinin ayrıca satışının gerçekleştirilmemesi ve belirtilen faaliyetinize münhasır olmak üzere Vergi Usul Kanununda geçen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeniz şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır. Ancak, aynı işyerinde güneş enerjisi, doğalgaz vb. tesisat malzemelerinin perakende olarak satışını yapmanız halinde ise fatura vermek zorunda olmadığınız mal ve hizmet satışlarınız (213 sayılı ergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesinde sayılanlar dışındakilere gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları ile fatura düzenleme sınırının altındaki satışlar) ile ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin olacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil