Ana Sayfa GENEL 25 Mayıs 2023 227 Görüntüleme

Matrah artırımıyla özel esaslardan çıkış mümkün. / Mahmut Bülent YILDIRIM

Mahmut Bülent YILDIRIM

Mali İdare, vergi iadelerinde oluşabilecek kayıp ve kaçağın önüne geçmek amacıyla, idari bir işlemle bazı mükelleflerin iadelerini genel esasların dışına çıkarak özel esaslar çerçevesinde yerine getirmektedir.

Özel Esaslar uygulamasının amacı iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle, Hazine’ye intikal etmemiş ve/veya hayali olarak oluşturulmuş, gerçek bir yüklenime dayanmayan tutarların KDV iadesi çatısı altında yolsuz olarak iadesini önlemek olarak açıklanmıştır.

Hangi mükellefler “özel esasalar” kapsamında değerlendirilir?

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler “Özel Esaslar” kapsamında değerlendirilir.

Özel esaslara alınan mükelleflerin; haklarında yapılan tarhiyatın yargı kararıyla terkin edilmesi veya teminat göstermeleri ya da kapsama alınma tarihinden itibaren birtakım sürelerin geçmesi hallerinin herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Genel Esaslara geçebilmeleri mümkündür. Mükelleflerin matrah artırımı yoluyla da özel esaslardan çıkabilmelerine olanak sağlanmış olup yazımızda bu konu ele alınmaya çalışılacaktır.

Hangi mükellefler kapsama dahildir:

Haklarında aşağıdaki olumsuz tespitler ve raporlar bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükellefler kapsama dahildir. Bunlar; Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile, Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, Beyanname vermeme, Adresinde bulunamama, Defter ve belge ibraz etmeme, tespitleri bulunan mükelleflerdir.

Matrah artırımı yoluyla özel esaslardan nasıl çıkılır:

Özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7440 sayılı Kanunun 5 inci ve geçici 1 inci maddeleri kapsamında KDV artırımında bulunanlar artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılır. Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için matrah artırımında bulunulması; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir. Ayrıca, özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmazlar.

Taksitle ödeme halinde uygulama:

Matrah artırımını ödemek için taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu, sigorta şirketi kefalet senedi, devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanır. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin taksitleri ödememeleri halinde, ödenmemiş taksitler için kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilir.

Son başvuru 31 Mayıs’ta

7440 Sayılı Kanun kapsamında matrah artırımında bulunmak için başvuru tarihinin uzatılabileceği çeşitli platformlarda dile getirilmekle birlikte, bu haliyle son başvuru tarihinin 31 Mayıs olduğunu, özel esaslar kapsamına alınmış mükelleflerin genel esaslara geçmek için bu imkânı değerlendirmeleri gerektiğini belirtmek isteriz.

kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/matrah-artirimiyla-ozel-esaslardan-cikis-mumkun/694527

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil