Ana Sayfa GENEL 26 Mayıs 2023 281 Görüntüleme

Yapılandırma ve Matrah artırımı uzatıldı.

Sayi:32202
CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi:7300
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapilmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatilmasıhakkindaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 9 uncu maddesininon altıncı fikrası gereğince karar verilmiştir.
25 Mayis 2023
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
25/5/2023 TARIHLI VE 7300 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
Uzatilan süreler
MADDE 1-(1) 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayili Bazi Alacakların YenidenYapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci,sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, onyedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fikralarından yararlanmak için öngörülmüşbaşvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu başvuru,bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil)uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2-(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil