Ana Sayfa GENEL 25 Ağustos 2023 258 Görüntüleme

Matrah artırımı iptal edilebilir mi? / Mahmut Bülent YILDIRIM

Mahmut Bülent YILDIRIM

7440 Sayılı kanunla yürürlüğe girmiş olan Matrah Artırımı başvuru süreleri bitmiş olmasına karşın bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek ve tartışmalara yol açacak gibi görünüyor. Matrah artırımı 2018 ile 2022 yıllarını kapsama almış olup, bu yapılandırma kanununun diğerlerinden en önemli farkı 2022 yılının beyannameleri verilmeden önce kanunun yürürlüğe girerek 2022 yılının da matrah artırımına dahil edilmesi oldu.

Böyle olunca da 2022 yılı matrah artırımı için diğer yıllardan farklı olarak hem mükelleflerin normal beyanlarının hem de matrah artırımı beyanlarının bir takım kıyaslamalara tabi tutularak hesaplanması sağlandı. Bu hesaplamanın hem karışık olması hem de beyanname verilirken yanlış hesaplanan beyannameler için beyanname sisteminin uyarı vermemesi nedeniyle 2022 yılı için matrah artırımında bulunan mükelleflerin bazılarının eksik veya yanlış beyanname vermesine yol açtı.

Bunun üzerine vergi daireleri tarafından yanlış ya da eksik beyan edilen beyannameler için mükelleflere uyarı yazıları gelmeye başladı. Mükelleflere gelen uyarı yazıları beyanların eksik yapıldığı ve ek beyanname verilmesi gerektiği üzerine olunca mükellefler beklemedikleri bir vergi yükü ile karşı karşıya gelmiş oldular ve acaba matrah artırımından vaz mı geçsek sorusu gündeme gelmiş oldu.

Matrah artırımından vazgeçmek mümkün mü?

7440 Sayılı Yapılandırma Kanununda, matrah artırımında bulunan mükelleflerin matrah artırımı beyannamelerini iptal edip edemeyecekleri yönünde kanunda her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesinde” matrah artırımından yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanların başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilecekleri ve ödeme seçeneklerini değiştirebilecekleri belirtilmiştir. Dolayısıyla başvuru süresi geçtiği için matrah artırımının iptal edilemeyeceği düşünülmektedir.

Oysa konuyla ilgili olarak muhtelif yargı kararlarını incelediğimizde matrah artırımlarının süresinden sonra iptal edileceği yönünde müspet kararlar olmasına karşın iptal edilemeyeceği yönünde de kararları da mevcuttur. Bundan dolayı da matrah artırımı beyanlarının süresinden sonra iptal edilip edilemeyeceği konusu belirsizliğini korumaktadır.

2022 yılı matrah artırımlarının iptali için özel bir düzenleme yapılabilir

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, 2022 yılı matrah artırımı için diğer yıllardan farklı olarak mükelleflerin hem normal beyanlarını hem de matrah artırımı beyanlarını bir takım kıyaslamalara tabi tutarak hesaplanması sağlandı.

Hesaplama hatalarından dolayı mükellefler vergi dairelerinden gelen yazılarla 15 gün içinde ek beyanda bulunmaya davet edilerek süresinde beyanda bulunmayanlar için cezalı tarhiyat yapılacağı belirtilmiştir. Yargı kararlarıyla da sabit olduğu üzere, süresinden sonra matraha artırımı beyanlarının düzeltilip düzeltilemeyeceği konusu ihtilaflı bir konudur.

Özellikle 2022 yılı için matrah artırımında bulunan mükellefler açısından eksik veya yanlış hesaplamalar nedeniyle ek vergi çıkmakta ve bu verginin ödenememesi nedeniyle mağduriyetler yaşandığı için mükellefler matrah artırımından vaz geçmek istemektedirler. Mali idarenin 2022 yılı için matrah artırımında bulunan mükellefler için makul bir süre vererek bu beyanları iptal etme seçeneği getirmesi halinde bunları ödeyemeyecek olan mükellefler açısından olumlu bir gelişme olacağı kanaatindeyim.

kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/matrah-artirimi-iptal-edilebilir-mi/702631

İlginizi çekebilir

Stok kayıtları tutmayanlar

Stok kayıtları tutmayanlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil