Ana Sayfa GENEL 26 Mart 2021 509 Görüntüleme

Kentsel Dönüşüm – Kira Yardımı – Gelir Vergisi

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesinde; “Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Gerek bu düzenleme gerekse Kanunun uygulama yönetmeliğine göre kentsel dönüşüm uygulamaları çerçevesinde belediyeler veya yetkili idareler tarafından gerekse inşaatı üstlenen müteahhitler tarafından inşaat sözleşmesinin tarafı olarak maddede sayılanlara, kira yardımı adı altında her ay düzenli ödemeler yapılmaktadır.

Yapılan bu ödemelerin adının “kira” kelimesini içermesi dolayısıyla söz konusu ödemelerden yararlananların bu gelirlerini, gelir vergisi beyanına konu edip etmeyecekleri konusundaki sorular ve duraksamalar sebebiyle, konuyu tekrar değerlendirmek istiyorum.

Konu önce Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07.1.GİB.4.06.16.10-2010-gvk-70-19-68 sayılı Özelgesi’ne konu edilmiştir. Bu özelgede; “Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan gayrimenkul için tarafınıza ödenen ve sözleşmede aylık kira yardımı olarak belirtilen bedel kiralama işlemine dayanmamakta olup yardım niteliğindeki bu ödemeler Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde sayılan gelir ödemelerinden hiç birine girmemektedir. Dolayısıyla anılan yardımın gayrimenkul sermaye iradı olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Bu itibarla anılan proje kapsamında yıkılan gayrimenkulünüz için Belediyece tarafınıza ödenen söz konusu tutarların gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır” denilmiştir.

Daha sonra İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 62030549-120[70-2016/377]-158154 sayı ve 7.10.2016 günlü Özelge’de de aynı görüş sürdürülmüştür. Bu özelgede ise; “Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, müteahhit firma tarafından yıkılan gayrimenkulünüz için tarafınıza ödenen ve aylık kira yardımı olarak belirtilen bedel, kiralama işlemine dayanmamakta olup, yardım niteliğindeki bu ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesi kapsamında elde edilen gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, anılan proje kapsamında yıkılan gayrimenkulünüz nedeniyle tarafınıza ödenen söz konusu tutarların, gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır” denilmiştir.

Makalenin Tamamı İçin Buraya Tıklayınız

Kaynak: Bumin Doğrusöz – https://www.dunya.com

.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil