Ana Sayfa GENEL 16 Mart 2021 524 Görüntüleme

2021 Yılında Personel Yemeği

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/2’nci maddesi gereği olarak “Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri…” safi kazancın tespiti aşamasında indirim konusudur. Bu bağlamda söz konusu kanunun 23/8’inci maddesinde öngörüldüğü üzere hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeli) 2021 yılı için azami net 25 TL olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Şöyle ki:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 4108 sayılı kanunla değişik 23/8’inci maddesi uyarınca; “Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin) (313 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tutar) (1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere) 25 TL’yi aşmaması (geçmemesi) ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır (zorunludur). Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım (miktar) ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.”

İşverenlerce işyerinde veya işyerinin müştemilatında veyahut da hizmet erbabına yemek vermek üzere hazırlanmış bir bölümde yemek verilmesi halinde çalışanlara sağlanan bu menfaatte masraf sınırlaması söz konusu değildir. Bir başka açıdan çalışanlara işyerinde sağlanan bu tür harcama, gider olarak değerlendirilmektedir. Bir başka açıdan hizmet erbabına işyerinde veya işyerinde yemek yenmesine tahsis edilen bölümde yemek vermek suretiyle çalışanlara sağlanan bu olanak, vergiye tabi tutulmamaktadır.

İşverenlerce çalışanların işyeri dışında örneğin lokantalarda veyahut da çalışanlara yemek karnesi ve benzeri belge verilmek suretiyle sağlanan menfaat, 2021 yılı için günlük 25 TL olarak giderleştirilebilecektir. Bu bağlamda da söz konusu yemek bedelinin işveren adına düzenlenecek fatura ve benzeri belge ile yapılması zorunlu olmaktadır.

Yemek bedelinin ödenmesinde ve dolayısıyla hesaplanmasında çalışılan günlerin esas alınması gerekmektedir.

Uygulamada bazı firmalar özel kartlarla hizmet işletmelerinde verilen yemek bedellerinin ödenmesine aracılık etmektedirler.

Bu bağlamda söz konusu kartlar personeline yemek hizmeti temin etmek isteyen işletmeler tarafından bu kartları sunan firmalardan satın alınarak personele verilmektedir.

Kartlar, bunları satışa sunan firmalarca anlaşmalı hizmet işletmelerine verilen satış noktası terminallerinden geçirilmek suretiyle hizmet bedelinin ödenmesinde kullanılmaktadır.

Belirtilen satış noktası terminalleri, işlemin yapıldığı yer, tarih, saat, hizmet bedeli ile kalan tutarı gösterecek şekilde gerekli bilgi fişi verecek ve istendiğinde günlük veya haftalık olarak tahsil edilen bedelleri gösterecektir.

Diğer yönden bilindiği üzere yemek çekleri işverenlerce istihdam edilen personelin yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çekler dip koçanlı olup, dip koçanı ile çekin üzerinde müteselsil sıra numarasına yer verilmek suretiyle bastırılmaktadır.

Söz konusu çekler; gerek bunları kendi adına bastırarak satışa sunan hizmet işletmelerinde, gerekse satışa sunan firmalarla anlaşmalı hizmet işletmelerinde ve özellikle yemek bedellerinin ödenmesi için kullanılır.

Kaynak: Dr. Veysi Seviğ – https://www.itohaber.com

.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil