Ana Sayfa GENEL 24 Ekim 2023 132 Görüntüleme

Katma Değer Vergisi İade Taleplerinde Son Başvuru Süreleri

1. İndirimli Orana Tabi Gıda Maddelerinin Tesliminden Doğan KDV İadelerinde Yıl İçerisinde Nakden İade Talep Süresi

İndirimli orana tabi gıda maddelerinin tesliminden doğan KDV iadelerinde, yıl içerisinde nakden iade talep edilmesinin tercih edilmesi durumunda iadenin en erken Haziran, en geç Kasım vergilendirme dönemi KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemindeki indirimli orana tabi gıda maddelerinin teslimlerinden doğan KDV iadelerini yıl içerisinde talep etmek isteyen mükelleflerin, en erken Haziran/2023, en geç Kasım/2023 vergilendirme dönemi KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir.

2.İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süresi

İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iadenin, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın en erken Ocak, en geç Kasım vergilendirme dönemlerinde talep edilmesi gerekmektedir.

2022 yılı içinde gerçekleştirilen indirimli orana tabi teslimlerinden doğan KDV iadesinin en geç Kasım/2023 dönem KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir.

3.Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere* İlişkin KDV İade Talep Süresi

Tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin KDV iadesinin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi gerekmektedir.

2021 yılı içinde gerçekleştirilen tam istisnaya tabi teslimler için KDV iadesinin, 31.12.2023 tarihine kadar ilgili dönem KDV beyannamelerinde talep edilmesi ve standart iade talep dilekçesi ile birlikte Vergi Dairesi’ne başvurulması gerekmektedir.

4.Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere** İlişkin KDV İade Talep Süresi

Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iadenin, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi gerekmektedir.

2021 yılı içinde gerçekleştirilen kısmi tevkifata tabi teslimler için KDV iadesinin, 31.12.2023 tarihine kadar ilgili dönem KDV beyannamelerinde talep edilmesi ve standart iade talep dilekçesi ile birlikte Vergi Dairesi’ne başvurulması gerekmektedir.

5.Büyük Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri İle İlgili KDV İade Talep Süresi

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin en erken izleyen yılın Ocak, en geç izleyen yılın Kasım vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir.

Büyük yatırımlara ilişkin inşaat işleri ile ilgili 2022 yılına ilişkin yüklenimler nedeniyle KDV iadesinin, en geç Kasım/2023 vergilendirme dönemi KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir.

6.İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin 1/5/2022 Tarihinden Önce Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında İade Talep Süresi

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili 01.01.2022-30.04.2022 döneminde yüklenilen ve 2022 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iadesinin, en geç Kasım/2023 vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir.

Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler*

Sıra No

E-Beyannamedeki Kodu

KDV Kanun Maddesi

Türü

1

301

11/1-a

Mal İhracatı

2

302

11/1-a

Hizmet İhracatı

3

303

11/1-a

Roaming Hizmetleri

4

304

13/a

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi ile İnşa, Tadil, Bakım ve Onarımları

5

305

13/b

Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler

6

306

13/c

Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler

7

307

13/c

Maden Arama, Altın, Gümüş veya Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler

8

308

13/d

Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi

9

309

13/e

Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesi

10

310

13/f

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler

11

311

14/1

Uluslararası Taşımacılık

12

312

15/a

Diplomatik Organ ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler

13

313

15/b

Uluslarası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler

14

314

19/2

Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar (İade Hakkı Tanınan)

15

315

14/3

İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Romorklara Yapılan Motorin Teslimleri

16

316

11/1-a

Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

17

317

17/4-s

Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bilgisayar Programları

18

318

Geçici 29

3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler

19

319

13/g

Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri

20

320

Geçici 16 (6111 sayılı K.)

İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi’ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren “İstanbul Proje Koordinasyon Birimi”ne Yapılacak Teslim ve Hizmetler

21

321

Geçici 26

Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları İle İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları

22

322

11/1-a

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti)

23

323

13/ğ

5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

24

324

13/h

Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde İstisna

25

325

13/ı

Yem Teslimleri

26

326

13/ı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübre teslimleri

27

327

13/ı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübrelerin içeriğinde bulunan hammaddelerin gübre üreticilerine teslimleri

28

328

13/i

Konut veya İşyeri Teslimlerinde İstisna

29

329

Geçici 38

Millî Eğitim Bakanlığına Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları (Yürürlük Tarihi 05.12.2017)

30

330

13/j

Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin Teslim ve Hizmetler

31

331

13/m

Ar-Ge Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

32

332

Geçici 39

İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

33

333

13/k

Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşaasına ilişkin İstisna

34

334

13/l

Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna

35

335

13/n

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna

36

336

Geçici 40

2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

37

338

32. md.

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade

38

339

Geçici 37

İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler

39

340

Geçici 42

Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetleri

40

350

Diğerleri

Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler**

Sıra No

E-Beyannamedeki Kodu

KDV Kanun Maddesi

Türü

1

409

9/1

İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

2

410

9/1

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

3

411

9/1

Temizlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

4

412

9/1

Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

5

413

9/1

Özel Güvenlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

6

414

9/1

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

7

415

9/1

Yemek Servis Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

8

416

9/1

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetlerinde tevkifata tabi tutulan KDV

9

418

9/1

Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Külçe Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

10

419

9/1

Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun ve Bunların Alaşımlarından Elde Edilen Ürünlerin Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

11

420

9/1

Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

12

421

9/1

İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

13

423

9/1

Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

14

428

9/1

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

15

430

9/1

Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

16

431

9/1

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

17

432

9/1

Organizasyon Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

18

433

9/1

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

19

434

9/1

Servis Taşımacılığı Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

20

435

9/1

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

21

436

9/1

5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerdeki İdare, Kurum ve Kuruşlara Yapılan Diğer Hizmetlerde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

22

437

9/1

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

23

438

9/1

Ağaç ve Orman Ürünleri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

24

445

9/1

Yük Taşımacılığı Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

25

446

9/1

Ticari Reklam Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

26

447

9/1

Diğer Teslimlerde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

27

448

9/1

Demir – Çelik Ürünlerinin Teslimi

28

901

9/1

İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

29

902

9/1

Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

30

903

9/1

Temizlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

31

904

9/1

Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

32

905

9/1

Özel Güvenlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

33

906

9/1

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

34

907

9/1

Yemek Servis Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

35

908

9/1

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetlerde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

36

909

9/1

Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi

37

910

9/1

Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun ve Bunların Alaşımlarından Elde Edilen Ürünlerin Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

38

911

9/1

Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

39

912

9/1

İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

40

913

9/1

Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

41

914

9/1

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

42

915

9/1

Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

43

916

9/1

Turistik Mağazalara verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

44

917

9/1

Organizasyon Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

45

918

9/1

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

46

919

9/1

Servis Taşımacılığı Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

47

920

9/1

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

48

921

9/1

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

49

922

9/1

Ağaç ve Orman Ürünleri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

50

923

9/1

Yük Taşımacılığı Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

51

924

9/1

Ticari Reklam Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV

52

925

9/1

Demir Çelik Ürünlerinin Teslimi

İade Türü

KDV İade Talep Süresi

2023 Yılında Yapılacak En Son Talep Süresi

İndirimli Orana Tabi Gıda Maddelerinin Tesliminden Doğan KDV İadelerinde Yıl İçerisinde Nakden KDV İadesi

Aynı takvim yılının Ocak- Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran, en geç Kasım dönemi KDV Beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir. Ocak-Haziran 2023 döneminde yapılan teslimlerden kaynaklanan KDV iadeleri,

en erken Haziran 2023, en geç  Kasım/2023 vergilendirme dönemi KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir.

İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadesi

İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın en erken Ocak, en geç Kasım vergilendirme dönemlerinde talep edilmesi gerekmektedir. 2022 yılı içinde gerçekleştirilen indirimli orana ilişkin teslimlerden doğan KDV iadeleri, en geç Kasım/2023 vergilendirme dönemi KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir.

Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin KDV İadesi

İstisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi gerekmektedir. 2021 yılı içinde gerçekleştirilen tam istisnaya tabi teslimler için KDV iadesinin, 31.12.2023 tarihine kadar ilgili dönem KDV beyannamelerinde talep edilmesi ve standart iade talep dilekçesi ile birlikte Vergi Dairesi’ne başvurulması gerekmektedir.

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin KDV İadesi

Tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi gerekmektedir. 2021 yılı içinde gerçekleştirilen kısmi tevkifata tabi teslimler için KDV iadesinin, 31.12.2023 tarihine kadar ilgili dönem KDV beyannamelerinde talep edilmesi ve standart iade talep dilekçesi ile birlikte Vergi Dairesi’ne başvurulması gerekmektedir.

Büyük Yatırımlara İlişkin İnşaat KDV İadesi

Sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin en erken izleyen yılın Ocak, en geç izleyen yılın Kasım vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir. 2022 yılı içinde gerçekleştirilen büyük yatırım inşaatlarına ilişkin iadenin en geç Kasım/2023 vergilendirme dönemi KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir.

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin 1/5/2022 Tarihinden Önce Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında İade Talep Süresi

50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 01.01.2022-30.04.2022 döneminde yüklenilen ve 2022 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iadesinin en geç Kasım/2023 dönemine ait KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir. 01.01.2022- 30.04.2022 dönemi içinde gerçekleştirilen inşaat işlerine ilişkin iadenin en geç Kasım / 2023 vergilendirme dönemi KDV beyannamesinde talep edilmesi gerekmektedir.

   

 

Kaynak, https://www.alantar.com.tr/tr/katma-deger-vergisi-iade-taleplerinde-son-basvuru-sureleri-422

kaynak: https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/51784/178/

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil