Ana Sayfa GENEL 21 Mayıs 2021 398 Görüntüleme

Haklı fesihte haksız duruma düşmeyin…

Ahmet KIVANÇ

alikivanc@haberturk.com

İşçi ve işveren haklı sebep ortaya çıktığında iş akdini derhal feshedebilir. Haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatını alır. İşçinin iş akdini, haklı fesih sebebinin ortaya çıktığı günden itibaren 6 işgünü içinde yapması gerekir. Aksi takdirde kıdem tazminatını alamayacağı gibi işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi ve işveren bazı durumlarda iş sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya ihbar süresini beklemeksizin derhal feshedebilir. İş Kanunu’nun 24. maddesi işçiye, 25. maddesi de işverene ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerde haklı fesih yapma imkânı verir. Örneğin, işveren iş sözleşmesi yapılırken gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler vererek işçiyi yanıltırsa, işçiye küfrederse, işçi tacize uğrarsa işçi açısından haklı fesih sebebi ortaya çıkar. İşçinin ücretinin eksik ödenmesi veya zamanında ödenmemesi de haklı fesih sebeplerinin başında gelir.

İş akdinin haklı feshedilmesinin sonuçları vardır. İşçi haklı fesih yaparsa kıdem tazminatını almaya hak kazanır. İşveren haklı fesih yaparsa çalışma süresi kaç yıl olursa olsun işçinin kıdem tazminatı yanar.

İş akdinin feshinde normalde ihbar sürelerine uyulması gerekir. İhbar süresine uyulmaması halinde ise fesheden taraf ihbar tazminatı öder. Haklı fesih yapılması durumunda ise ihbar tazminatı ödenmez. Ancak, feshin haksız olduğu sonradan mahkeme kararıyla tespit edilirse feshi yapan karşı tarafa ihbar tazminatı öder.

Yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: haberturk.com

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil