Ana Sayfa GENEL 25 Mart 2021 564 Görüntüleme

Özel Sigorta ve Reasürans İşlemlerinde Kısmi Tevkifat Kdv Uygulaması

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) ile kısmi tevkifat uygulamasında yeni düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile;

Sigorta ve reasürans şirketleri Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılan Belirlenmiş alıcılar kısmına dahil edilmiştir.

Ayrıca yapılan değişiklik kapsamında tebliğin kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler bölümünde yer alan;

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

Başlığında değişiklik yapılmış olup Sigorta ve reasürans şirketlerinin Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacağı belirtilmiştir.

 Sağlık hizmetlerine ilişkin KDV mükellefi olan tüm anlaşmalı kurumlarımız tarafından Şirketimiz adına düzenlenecek fatura ve serbest meslek makbuzları diğer hizmetler kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle 1 Mart 2021 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalarda (5/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

 Öte yandan Şirketimiz sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesi vermekte olup iade faturalarının ilgili dönem içerisinde iptal/iade işleminin yapılması önem arz etmektedir. Sonraki dönemlerde düzenlenecek  iade faturaları ise sadece hizmet tutarı ile tevkifata konu olmamış (tedarikçi tarafından tahsil edilen) kısım için yapılabilecek olduğundan ek maliyet yüklenmemek adına faturaların tanzim edildiği ay içinde iptal edilmesi önem arz etmektedir.

Tebliğe konu olan; 1000 TL üzerindeki tüm tevkifatlı faturaların ilgili ay içerisinde sonuçlandırılması zorunluluğundan dolayı aşağıda belirtmiş olduğumuz hususlarda ekiplerinizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

  1. İşleyişin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına, E-fatura olarak iletilen tüm faturaların Ticari Fatura niteliğinde düzenlenmesi,(Temel Fatura niteliğinde düzenlenen tüm faturalar için iade fatura düzenlenecektir.)
  2. Provizyon alınan işlemler için provizyon alınan gün düzenlenen tevkifatlı faturanın aynı gün GIB gönderiminin yapılması, faturanın düzenlendiği gün itibarıyla 3 gün içerisinde Asmed ekranı üzerinden gönderim yapılması ve yine faturanın düzenlendiği gün itibarıyla 4. gün tüm tazminat evrakı ile birlikte Şirketimize ulaştırılması,
  3. Dijital tarama yoluyla gönderim yapan kurumlar için, evrakın kargo ile gönderilmesine gerek bulunmayıp, Asmed ekranından evrakları yükledikten sonra  ‘Sigorta Şirketine Gönder’ yapılması,
  4. Kargo ile gönderim yapan kurumlar için ise kargo yolu ile teslim yöntemiyle gönderilmesi,
  1. İlgili ayın 26’ sından sonra düzenlenmesi gereken tüm tevkifatlı faturaların ise tercihen bir sonraki aya düzenlenmesi, mümkün olmadığı durumlarda ise herhangi bir gecikmeye sebebiyet vermemek için, 2. maddede belirtilen  gönderim sürecine ek olarak en geç takip eden ayın 2’ sine kadar değerlendirilmek üzere Şirketimize ulaştırılması,
  2. Tevkifatlı faturanın  ilgili ay içerisinde ödeme ya da iade ile sonuçlandırılması gerekliliğinden, belge eksikliği vb nedenlerden dolayı faturalar bekletilmeyecek ve yeni aya fatura düzenlenmesi talebiyle tarafınıza iade edilecektir. Bu nedenle anlaşmalı sağlık kurumu sözleşmelerimizde açık olarak belirtilen tüm belge/bilgi paylaşımı yükümlülüklerini (hasta bilgi formu, ibraname, tetkik istem kağıdı, tetkik sonuçları, sigortalı ve veya doktor imzaları gibi)  fatura düzenlenme aşamasında yerine getiriyor olmanızı beklemekteyiz.

Tevkifatlı yapıya geçiş konusunda sistem geliştirmelerinin 21.03.2021 tarihinde hayata geçmesi planlanmaktadır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde (I/C-2.1.3.1.b) bölümünde tevkifat yapacak Belirlenmiş alıcılar yer almakta olup Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Kurumunuz tebliğde belirtilen belirlenmiş alıcı statüsünde ise Şirketimiz adına düzenlenecek faturalarda tevkifat yapılmayacaktır.  Tevkifatlı fatura düzenlemeyen kurumlarımızın açıklamaları ile beraber tarafımıza yazılı/imzalı   olarak 13.03.2021 tarihine kadar bildirmesini rica ederiz.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil