Ana Sayfa Yazılar 1.09.2023 179 Görüntüleme

Limited Şirketinde Ortağın Ölümü Halinde Neler Yapılmalıdır? Şenol DÖNDER SMMM

Şenol DÖNDER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Limited Şirket ortağının ölümü durumunda yapılması gerekenler, ilgili yasal düzenlemelere ve şirketin anayasasına (ana sözleşme) bağlı olarak değişebilir. İşte genel olarak atılması gereken adımlar:

  1. Ölüm Belgesi Alınması: İlk adım, ortağın ölümünün yasal olarak belgelenmesidir. Bu genellikle bir ölüm belgesi (nüfus cüzdanı kaydı gibi) ile yapılır. Ölüm belgesi, ölümün nerede ve ne zaman meydana geldiğini belirten resmi bir belgedir.
  2. Ortakların Anayasasının İncelenmesi: Şirketin anayasası (ana sözleşme) incelenmeli ve ortağın ölümü durumunda neler yapılması gerektiği belirlenmelidir. Anayasada bu konuyla ilgili özel bir düzenleme varsa, bu düzenlemeye uyulmalıdır.
  3. Mirasçılarla İletişim: Ortak, öldüğünde mirasçıları ortaya çıkar ve bu mirasçılar, şirketin hisselerini veya paylarını devralabilirler. Bu nedenle mirasçılarla iletişime geçilmelidir.
  4. Ortaklık Paylarının Devri: Mirasçılar, ortağın payını devralmak istiyorlarsa, hisse devir işlemleri gerçekleştirilmelidir. Bu işlem, şirketin ana sözleşmesinde veya Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Hisselerin devri için noter huzurunda pay devir sözleşmesi imzalanması gerekebilir.
  5. Şirketin Durumunun Değerlendirilmesi: Ortaklığın ölümü, şirketin geleceğini etkileyebilir. Bu nedenle şirketin finansal durumu ve işleyişi gözden geçirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
  6. Vergi ve Hukuki Danışmanlık: Ortaklığın ölümü vergi ve hukuki açıdan karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenle bir vergi danışmanı ve hukukçu ile çalışmak önemlidir. Vergi yükümlülükleri ve hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olmak, olası sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.
  7. Şirketin Devamı veya Kapatılması: Ortaklığın ölümü durumunda, şirketin devam edip etmeyeceği veya kapatılması gerekip gerekmediği değerlendirilmelidir. Mirasçılar şirketin devamını istemiyorlarsa, şirketin tasfiye edilmesi gerekebilir.
  8. Resmi İşlemler ve Bildirimler: Türk Ticaret Kanunu’na göre resmi işlemler ve bildirimler yapılmalıdır. Bu, Ticaret Sicili’nde güncellemelerin yapılması ve ilgili mercilere bildirimlerin yapılması anlamına gelebilir.

Özetle, bir Limited Şirket ortağının ölümü durumunda, yasal gerekliliklere ve şirketin anayasasına uygun olarak adımlar atılmalıdır.

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil