Ana Sayfa Yazılar 17.02.2021 522 Görüntüleme

Dönem Sonu Hesaplarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

ŞENOL DÖNDER

SMMM

 

Mart ayı Yıllık Gelir Vergisi ve Nisan Ayı Kurumlar Vergisi Beyanları verilme zamanları yaklaşmış durumda. Bu beyanları vermeden önce Mizanlarınızın gözden geçirilmesi ve dönem sonu hesapların kapatılmasında aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

 1.  Mizanlarınızda görülen gelir hesaplarının kontrolünün Kdv Beyanlarındaki kümülatif gelirlerin toplamı ile mizandaki tutarların birbiri ile eşit olmasına dikkat edilmelidir.
 2. Bankalardaki nakit tutarlarının, Kredi tutarlarının, Alıcılar ve Satıcılar Tutarlarının, Alınan Çek ve Senetler ile Verilen Çek ve Senetlerin tutarlarının mutabakatının sağlanmasına dikkat edilmelidir.
 3. Dönem Sonu gerekli gerçek sayımlarının ve değerlerinin tespit edilmesi gereklidir.
 4. Stok değerlemesi yapıldıktan sonra maliyet hesaplarının da bildirilecek stoğa göre hesaplanması gereklidir.
 5. Kasa ve Avanslar hesaplarının incelenmesinin yapılması, Gerçeğe uygun hale getirilmesi, abartılı görülen tutarların da adat hesaplamalarının yapılması gereklidir.
 6. Elimizde Döviz cinsinden nakit var ise kasada ise kasada bankada ise banka da bulunan dövizin de Maliye Bakanlığınca belirlenen kurlar esas alınarak değerlendirilmesi ve Kur farkı zararı veya karları var ise hesaplamaların yapılması gereklidir.
 7. Çeklerin dilenildiği takdirde reeskonta tabi tutulması gereklidir. İlgili yasa buna  olanak verildiğinden, alınan çekler ile verilen çeklere reeskont hesaplaması yapılarak oluşan farkların, vergilemede gelir veya gider olarak hesaplarının yapılması gerekmektedir.
 8. Bu hesaplara alınan ve verilen senetler de dahil edilebilir.
 9. Bankalarda hesapların üzerine işlenen faiz gelirleri var ise bu gelirlerin de gelir hesaplarına intikal edilmesi gereklidir.
 10. Varsa, dava ve icra safhasına giren alacakların da karşılık ayrılarak (Şüpheli Ticari Alacaklar) adı altında gider olarak kayıtları gerçekleştirilebilir. Bu alacağın da tahsil edildiği takdirde yeniden gelir hesabına kayıt edilmesi de unutulmamalıdır.
 11. Ortaklara borç verilmesi durumunda adat hesaplamaların yapılması gereklidir.
 12. Önceki dönemlerde gider olarak bekleyen giderler var ise (180 nolu hesaplarda tutulan) tutarların da indirimin yapılması sağlanmalıdır.
 13. Amortisman hesaplamalarının yapılması, ayrılan amortisman oranlarına dikkat edilmeli, özellikle yıl içerisinde binek araç alınmış ise amortismanının da kıst dönem dikkate alınarak gider altına alınması gereklidir.

Beyanlarınızı yaparken fazla stres yapmamanız ve relaks olmanız gerekmektedir. :)))

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil