Ana Sayfa Yazılar 24.06.2020 1114 Görüntüleme

İşyeri Kiralarında Değişiklikler

ŞENOL DÖNDER

SMMM

01.07.2020 tarihinden itibaren İşyeri Kira sözleşmeleri değişecek ve yeni düzenlemeler olacaktır.                         Yeni dönemde kira ilişkisinin devri kiraya verenin yazılı rızası ile devredilecek. Bu rızanın da yazılı olarak olması gerekmektedir. Bu yazı ayrı bir protokol olabilir, ya da yeni bir sözleşme ile ya da mevcut sözleşmeye kira devrinin devri için rıza gösterdiğine dair notun yazılarak kiraya veren tarafından da imzalanması suretiyle yapılabilir. Yeni dönemde kesinlikle kiraya veren haklı olmayan bir sebeple bu rızayı vermekten kaçınamayacaktır. Kiraya veren haklı bir sebep göstererek bu rızayı vermekten kaçınabilir. Şayet kiraya verenin işyeri kirasının devri rızasının verilmesi halinde yeni kiracı eski kiracının yerine geçecek eski kiracı da kiraya verene karşı iki yılı geçmemek şartıyla kira sözleşmesinin süresi sonuna kadar yeni kiracının borçlarından da tek başına sorumlu olacaktır.

Eğer kiracı sözleşme süresine veya kiranın fesih dönemine riayet etmeden kiralanan işyerini geri verdiği takdirde kira sözleşmesinden doğan borçları kiralanan işyerinin aynı şartlarla kiraya verebilir. Bu olayların gerçekleşeceği tarihe kadar yönetim giderleri (aidat) ve kiraları devam edecektir.

Önemli bir sebep veya sebeplerden dolayı kira sözleşmesi olağanüstü fesih edilebilir. Mücbir sebepten dolayı ekonomik kayıplarının olması piyasasının kaybedilmesi, alışveriş merkezlerinin karantinada kalması gibi sebepler olağanüstü fesih sebebi sayılacaktır. Bu durumda parasal sonuçların doğması durumunda mahkeme açılabileceği hakimin  fesih dolayısıyla uğranılacak zararın adalet ölçüleri içinde tazminine de tazminat ödenmesinin gerekmediğine de karar verebilir.

01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren depozito (güvence) bedeli üç aylık kira bedelinden fazla olamayacaktır. Güvence bedelinin para veya kıymetli evrak verilmesi karara bağlanmışsa kiracının kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemesi için bu bedelin vadeli bir tasarruf hesabına yatırması kıymetli bir evrak ise de bir bankaya depo edilmesi gerekmektedir. Banka da yatırılan güvence bedeli ancak iki tarafın rızası ile, veya icra takibinin kesinleşmiş mahkeme kararıyla verilebilecektir.

İşyeri kira sözleşmeleri sözleşmelerinin süresinin bitiminde yenilenmek istendiğinde kira artışı bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamasına göre değişim oranının altında bir oranda kira artışı konusunda anlaşabilirler. Bu oran bir yıldan fazla yani uzun süreli sözleşmelerde geçerlidir.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil