Ana Sayfa Yazılar 28.09.2023 1418 Görüntüleme

AKILLARA ZARAR, ŞİRKETLERDE TASFİYE BAŞLANGIÇ VE TASFİYE BİTİŞ BEYANLARI

Şenol DÖNDER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre işletmeler, vergilendirme dönemleri boyunca düzenli olarak vergi beyannameleri vermekle yükümlüdürler. Ancak bazı işletmeler zamanla tasfiyeye gitme kararı alabilirler. Tasfiye işlemleri, işletmenin sona ermesi anlamına gelir ve bu süreçte de belirli yasal gerekliliklere uyulması gerekmektedir.

Tasfiye Nedir?

Tasfiye, bir işletmenin faaliyetlerini sonlandırma ve varlıklarını dağıtma sürecidir. Bu sürecin yasal düzenlemelerle belirlenmiş spesifik kuralları ve süreleri vardır. İşte Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre tasfiye işlemleri hakkında bilmeniz gereken bazı önemli detaylar:

1. Vergilendirme Dönemi ve Tasfiye Dönemi

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, işletmelerin vergilendirme dönemi normalde takvim yılıdır (1 Ocak – 31 Aralık). Ancak bazı işletmeler kendilerine özel hesap dönemleri belirleyebilirler. Tasfiye işlemleri, işletmenin bu vergilendirme dönemlerine göre hesaplanır.

Tasfiyeye giren işletmeler, tasfiye dönemi olarak (1 Ocak – 31 Aralık) tarihleri arasından oluşan normal takvim yılını kullanmaya başlarlar. Tasfiyeye giriş tarihinden aynı takvim yılının sonuna kadar olan süre birinci tasfiye dönemi olarak kabul edilir. Daha sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ayrı ayrı tasfiye dönemleri oluşturulur.

2. Beyanname Verme Süreleri

Tasfiye sürecinde işletmelerin dikkat etmeleri gereken önemli bir unsur, tasfiye beyannamelerinin belirli süreler içinde verilmesidir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre:

  • Kurumlar Vergisi Beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilmelidir. Tasfiyeye giriş beyanı tasfiyeye giriş  tarihindin izleyen dördüncü ayın 1. ününden 25. günü akşamına kadar bağlı olduğu vergi dairesine vermek zorundadır
  • Tasfiye beyannameleri, tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanun’un 14’üncü maddesinde belirtilen süreler içinde verilmelidir. Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilmelidir.

3. İlgili Belgeler

Tasfiye beyannameleri, normal kurumlar vergisi beyannameleri ile aynıdır. Ancak bu beyannamelerin içine, bilanço ve gelir tablosu ile tasfiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi eklenmelidir.

Örnek Senaryolar:

Yukarıdaki bilgilere göre, bazı örnek senaryoları şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Örnek 1: Tasfiyeye giren bir kurumun kıst dönemi (1 Ocak – 23 Nisan) tarihlerini kapsıyorsa, kurumlar vergisi beyannamesi (1-25 Ağustos) tarihleri arasında verilmelidir.
  • Örnek 2: Tasfiye dönemi (24 Nisan – 31 Aralık) tarihlerini kapsıyorsa, tasfiye beyannamesi 2013 yılının Nisan ayının 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar verilmelidir.
  • Örnek 3: Tasfiye işlemleri 2013 ve 2014 yıllarında da sürüyorsa, 2013 yılı ikinci, 2014 yılı üçüncü tasfiye dönemi olarak kabul edilir ve beyannameler ilgili takvim yıllarının Nisan ayında verilmelidir.
  • Örnek 4: Tasfiye 12 Haziran 2015 tarihinde sona ererse, son tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi 12 Temmuz 2015 tarihine kadar verilmelidir.
  • Örnek 5: Tasfiye işlemi 15 Temmuz 2012 tarihinde sona erdiyse, kıst döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi (1-25 Eylül 2012) tarihleri arasında, tasfiye beyannamesi ise 11 Ağustos 2012 tarihine kadar verilmelidir.
  • Örnek 6: İşletmenin tasfiyeye giriş tarihi 4 Haziran 2012 ve tasfiye sonucu 15 Ocak 2014 ise, her bir tasfiye dönemi için uygun beyannamelerin verilme süreleri ilgili takvim yıllarının Nisan ayına göre hesaplanır.

Bu kurallara uygun hareket etmek, işletmelerin tasfiye süreçlerini düzenli ve yasal bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olur. Tasfiye işlemleri sırasında doğru beyannamelerin verilmesi, işletmenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar ve olası sorunları önler.

Sonuç olarak, işletme sahipleri ve yöneticileri, tasfiye işlemleri sırasında Kurumlar Vergisi Kanunu’na uygun hareket etmeli ve beyannameleri belirtilen süreler içinde eksiksiz bir şekilde hazırlamalıdır.

kaynak:https://www.kemalzaim.com.tr/tasfiyeye-giren-kurumlarda-beyanname-verme-sureleri/icerik/56

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil