Ana Sayfa Yazılar 29.11.2023 269 Görüntüleme

“Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun”

ŞENOL DÖNDER
Mali Müşavir

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin  29 Kasım 2023 tarihli ve 32364 sayılı Resmi Gazetesi’nde yayınlanan  

“Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun”

Bu kanun, Türkiye’deki aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Aile ve Gençlik Fonu’nun (Fon) kurulmasını, Fonun yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak3. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak3. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak3. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek3. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek3. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20’sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

Bu kanun, aile ve gençlik alanında önemli bir adım olarak görülebilir. Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması, ailelerin ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi ve bu alandaki çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil