Ana Sayfa Yazılar 10.09.2023 341 Görüntüleme

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİKLER: İSTİSNA VE PROJE UYGULAMALARI / ŞENOL DÖNDER -SMMM

 

 

 

 

ŞENOL DÖNDER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

“KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: İSTİSNA UYGULAMALARI VE PROJE UYGULAMASI”

Giriş:

Türkiye’de vergi mevzuatında yapılan değişiklikler, ekonomik ve toplumsal koşulların gerektirdiği yeni düzenlemeleri beraberinde getirebilir. Bu bağlamda, Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan son değişiklikler, özellikle afetzedelere bağışlanacak konutların inşası ile taşınmaz satışlarına yönelik istisna uygulamaları ve proje uygulamaları konusunda önemli değişiklikler içermektedir.

Makale İçeriği:

1. Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna

Afet durumlarında yardıma ihtiyaç duyan insanlara yapılan konut bağışlarının KDV’den muaf tutulması, yeni bir düzenleme ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne eklenmiştir. Bu istisna, belirli koşullar altında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetleri kapsamaktadır. İstisna, 6 Şubat 2023 tarihinden sonra meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen bölgelerde uygulanmaktadır. İstisna kapsamına giren işlemler, afetzedelere bağışlanacak konutların inşası için yapılan mal ve hizmet alımlarını içermektedir. İstisna, konut niteliğindeki yapılar için geçerli olup, işyeri, fabrika vb. yapıları kapsamamaktadır.

2. İstisna Kapsamına Giren Alıcılar

Bu istisnadan yararlanabilecek alıcılar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Bu, KDV mükellefi olup olmamalarına bakılmaksızın geçerlidir.

3. İstisnanın Uygulanması

İstisna kapsamındaki işlemler için AFAD ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında bir protokol düzenlenmelidir. Bu protokolde, bağışlanacak konutların sayısı, teknik özellikleri, nerede inşa edileceği gibi detaylar belirtilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, AFAD tarafından onaylanmış olan mal ve hizmet listesini Vergi Dairesi’ne başvurarak istisna belgesi alır. İstisna belgesi alındığında, satıcılar bu işlemlerde KDV hesaplamazlar ve belgeyi fatura tarih, numarası, miktarı ve tutarı ile birlikte onaylar.

4. İade

İstisna kapsamında yapılan işlemler nedeniyle KDV’nin iadesi için gerekli belgeler arasında standart iade talep dilekçesi, KDV listesi, YMM raporu ve satış faturaları yer almaktadır. İade talepleri mahsuben veya nakden yapılabilir. Mahsuben iade talepleri için teminat gerekmeksizin işlem yapılabilirken, nakden iade talepleri 10.000 TL’yi aşarsa teminat gerekmeksizin gerçekleşir.

5. Müteselsil Sorumluluk

İstisna kapsamındaki işlemlerde, istisna belgesinin eksiksiz olarak satıcıya verilmesi önemlidir. Aksi takdirde, vergi inceleme raporu sonucunda ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizler satıcılar ve alıcılar üzerinden talep edilir.

6. Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulamaları

Tebliğde taşınmaz satışlarına yönelik önemli bir değişiklik yapılmıştır. 15 Temmuz 2023 tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazların satışı, eski KDV istisna hükümlerine tabi olmaya devam ederken, bu tarihten sonraki satışlar genel KDV düzenlemelerine tabi tutulmuştur.

7. Proje Uygulaması Getirilen İstisnalara İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği’nin Yürürlüğünden Önce Başlanılmış ve Halen Devam Eden İşler

Bu değişiklikle, Tebliğ’in yürürlüğünden önce istisna belgesi alan mükellefler için proje uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Bu değişiklik ile proje uygulaması kapsamında işlem yapmayan mükellefler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren proje uygulamasına dahil olmak zorundadır.

Sonuç:

Türkiye’deki KDV uygulamaları ve istisnaları, zaman zaman değişebilir ve güncellemelere tabi tutulabilir. Bu makalede özellikle afetzedelere bağışlanacak konutların inşası ve taşınmaz satışlarına yönelik son değişiklikler ele alındı. Vergi mevzuatındaki bu tür değişiklikleri takip etmek, mükellefler için önemlidir, çünkü yanlış uygulamalar ceza ve ek maliyetlere neden olabilir. Bu nedenle, mükelleflerin düzenli olarak güncel mevzuatı izlemeleri ve uzman danışmanlardan destek almaları önemlidir.

ek için tıklayınız. kdv genel uygulama degisiklik tebligi eki

 

 

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil