Ana Sayfa Yazılar 13.09.2023 193 Görüntüleme

Belediye Tarafından Sağlanan Gelir Desteği Ödemesinin Vergilendirilmesi. / Şenol Dönder SMMM

ŞENOL DÖNDER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Giriş

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi bir yazıda, halk otobüsü veya otobüsle yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten mükelleflerin belediyeler tarafından sağlanan gelir desteğinin vergilendirilmesi hakkında önemli bilgiler verilmektedir. Bu yazıda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde ilgili düzenlemeler ve vergilendirme usulleri ele alınmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Kapsamında

Öncelikle, KDV Kanunu’nun 38. maddesi incelenmelidir. Bu madde, ticari ve mesleki kazancı işletme hesabı veya serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilen mükellefleri, belirli sektör ve meslek gruplarına göre farklı KDV oranları uygulamak suretiyle KDV ödemesi yapmalarını öngörmektedir. Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellefler, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan alışlarda gösterilen KDV’yi gider olarak kabul ederken, sattıkları mal ve hizmetlerden elde ettikleri KDV’yi gelir olarak dikkate alırlar.

Bu çerçevede, halk otobüsü/otobüs ile şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten mükelleflerin, belediyeler tarafından sağlanan gelir desteği tutarının hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hesaplanan verginin içinde yer alması gerekmektedir. Bu gelir desteği, KDV Beyannamesi ile beyan edilmelidir.

Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, halk otobüsü ve otobüs işletmecileri için özel bir vergilendirme düzenlemesi içermektedir. Bu kapsamda, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler, bu faaliyetten kaynaklanan gelirlerinin %10’unu vergiye tabi kazanç olarak beyan etmelidirler. Bu gelirlerin dışında kalan diğer kazançları, bu özel düzenlemenin dışında tutulur.

Mükellefler, bu faaliyetlerinden kaynaklanan giderleri veya maliyetleri diğer kazançlarının tespitinde dikkate alamazlar ve bu özel düzenlemeden kaynaklanan vergi avantajlarından yararlanamazlar. Ayrıca, bu özel vergilendirme düzenlemesinden çıkmak için iki yıl geçmesi gerekmektedir.

Belediyelerin Gelir Desteği Ödemesi

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu uyarınca, belediyeler, belirli kriterlere göre şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanan kişilere gelir desteği ödemesi yapabilirler. Bu gelir desteği, halk otobüsü ve otobüs işletmecilerine gelir sağlar.

Bu noktada, mükelleflerin bu gelir desteğini, hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi gelirlerine dahil etmeleri ve %10 oranında vergiye tabi kazanç olarak beyan etmeleri gerekmektedir. Bu düzenlemeler, hem KDV hem de gelir vergisi açısından dikkate alınmalıdır.

Sonuç

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yazı, halk otobüsü ve otobüs işletmecileri için önemli vergi bilgilerini içermektedir. Bu yazının ana hatları, KDV Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu’na göre halk otobüsü ve otobüs işletmecilerinin belediyeler tarafından sağlanan gelir desteğini nasıl vergilendirmeleri gerektiğini açıklamaktadır. Mükellefler, bu vergilendirme düzenlemelerine uygun olarak hareket etmelidirler, aksi takdirde vergi yükümlülükleriyle ilgili sorunlarla karşılaşabilirler.

kaynak: gib :E-16700543-120[22-515-87]-44022 özelge

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil