Ana Sayfa Yazılar 14.05.2021 673 Görüntüleme

e-Fatura İşlemleri ( 2 )

 

ŞENOL DÖNDER

SMMM

Birinci Bölümde e fatura mükelleflerinin kimler olduğu, e fatura iptal Talebi konularından, Kendisine düzenlenen e- faturalar için iptal talebi oluşturma, Kendisi tarafından düzenlenmiş e-faturalar için gelen iptal talebini onaylama reddetme konularından bahsetmiştim. Bu bölümde de Düzenleyen tarafından iptal talebi oluşturma konusunu inceleyeğiz.

Düzenlenen e-Fatura için “İptal Talebi” oluşturulmak istenirse e faturayı düzenleyen  mükellef, ekranda “ İşlem Sahibini Seçiniz” bölümünü tıklayarak açılan seçeneklerden “Satıcı” alanını seçmelidir.

“Fatura No” alanı bölümüne de  e-Fatura uygulaması üzerinden kendisince düzenlenen ve kendisi tarafından iptal edilmek istenen e-Faturanın fatura numarası sorulduğunda da 16 haneli seri numarası girilecektir. “Ödenecek tutar” alanına da  faturada belirtilen ödenecek tutar yazılacaktır. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra da “Talep Oluştur” butonuna tıklanacaktır.

Akıllı karttaki bilgiler kontrol edilip onaylanacaktır. Onaylanma sonucunda “İptal talebiniz başarıyla oluşturulmuştur”  İfadesi görülecektir. İptal talebi oluşturduğunuz fatura için talebiniz, alıcı mükellefin e-Fatura İptal/İtiraz Bildirim Portalindeki ekranına iletilmiş olacak ve alıcı mükellefin ekranında da görülecektir.

Girilen bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olursa (örneğin sistemde kayıtlı olmayan bir  e-Fatura nosu girilirse,  ödenecek tutar bilgisi hatalı yazılmışsa veya daha önceden iptal edilmiş olan fatura tekrar iptal edilmek istenirse)  şöyle bir mesaj gelecektir. (……… vergi veya tc kimlik numaralı mükellefin …….. nolu , ……… TL tutarındaki fatura bulunamadı lütfen sayfayı yenileyip tekrar deneyiniz.)

Düzenlenen faturanın alıcısına iletilen talebin onaylanıp onaylanmama durumu, ilk giriş kısmında yer alan “Fatura İptal Taleplerinin Durumlarını Görmek ve Adınıza Gelen İptal Taleplerine Onay vermek İçin Tıklayınız”” butonuna tıklayarak takip edilebilecektir.

İlgili butona tıklanıp, tarih aralığı girilerek listelendiğinde “İptal Edilmesini Talep Ettiğiniz Faturalar” ekranında iptal edilmesi talep edilen faturaların durumları listelenecektir. Fatura iptal edildi, Onay bekliyor, Reddedildi mesajları görünebilir.

Sorgulama sonucu iptal talebi onaylanmışsa ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda
yer almamış olacaktır.

Sorgulama sonucu şayet iptal talebi reddedilmişse ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer alacaktır.

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzalarını kullanarak Fatura İptal/İtiraz Portalı Uygulamasına giriş yaparak kendilerine düzenlenen e-Faturalar için kendilerine ulaşan iptal taleplerini görecekler ve  “Onaylama/Reddetme” işlemlerini yapabileceklerdir.
Kendilerine düzenlenmiş e-Faturalar için kendilerine ulaşan iptal taleplerinin onaylanıp onaylanmama durumu, ilk giriş kısmında yer alan “Fatura İptal Taleplerinin Durumlarını Görmek ve Adınıza Gelen İptal Taleplerine Onay vermek İçin Tıklayınız” sekmesinden takip edilebilir. Kullanıcılar ekrana tıkladıktan sonra tarih aralığını seçerek sorgulama yapmaları halinde varsa kendilerine gelen talepleri görüntüleyebileceklerdir.

İptaline onay verilecek faturalar var ise bu faturalar seçilip, mali mühür bilgileri girildikten sonra “Fatura İptal Et” butonu tıklanır ve  “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar için iptal talebi onaylanacak ve ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer almayacaktır.                                                                  Talep red edilmek istenirse ret edilecek  e-Faturalar seçilip, mali mühür bilgileri girildikten sonra “Talebi Reddet” butonu tıklanır ve  “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar için iptal talebi reddedilecektir. İlgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer alacaktır.

Öncelikle imzalama aracı program çalıştırılması gerekir. e-Fatura İptal/itiraz Portalı kullanıldığı sürece imzalama aracı programı arka planda açık kalmalıdır.
e-Fatura İptal/İtiraz Portalına https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/ adresinden giriş yapılması gereklidir.
İtiraz bildirim talebini hem satıcı hem de alıcı başlatabilir. Peki Türk Ticaret Kanunu Kapsamında bir faturanın Alıcı ve satıcı tarafından itiraz süreçlerinin neler olması, itirazların bildirimine ilişkin itiraz işleminin onaylama reddetme detayları nelerdir?

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile e-Fatura İptal/İtiraz Portalı Uygulamasına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde kendilerine düzenlenen e-Fatura için “İtiraz Talebi” oluşturabilirler.
Bu ekrandan itiraz talebi oluşturmak isteyen alıcı “Fatura İtiraz Talebi Oluşturmak İçin Tıklayınız” butonunu seçmelidir.

“Fatura İtiraz Talebi Oluşturmak İçin Tıklayınız” butonuna tıklandığında (e fatura iptal/itiraz talebi bilgi girişi  ekranı ) açılacaktır.

Kendilerine düzenlenen e-Fatura için “İtiraz Talebi” oluşturmak isteyen mükellefler ekranda “İşlem Sahibini Seçiniz” alanına tıklayarak açılan seçeneklerden “Alıcı” alanını seçmelidir.

“Fatura No” alanına e-Fatura uygulaması üzerinden kendisine düzenlenen ve kendisi tarafından itiraz talebi bildirilmek istenen faturanın 16 haneli seri numarası, “Ödenecek tutar” alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılmalıdır.

“İtiraz Belge Numarası” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin numarası girilmelidir.

“İtiraz Belge Tarihi” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin tarihi girilmelidir.

“İtiraz Yöntemi” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi yöntemlerinden hangisi aracılığıyla itiraz işlemi yapılmış ise o yöntem seçilecektir.
Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklanır.

Akıllı karttaki bilgiler kontrol edilip onaylandıktan sonra Butonun onaylanması sonucunda “İtiraz talebiniz başarıyla oluşturulmuştur” uyarısı ile birlikte itiraz bildirim talebi oluşturduğunuz e-Fatura için talebiniz, faturayı düzenleyen mükellefin e-Fatura İptal/İtiraz Portalindeki ekranına iletilmiş olacaktır.

Girilen bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda (sistemde kayıtlı olmayan e-Fatura no, hatalı ödenecek tutar bilgisi veya daha önceden itiraz edilmiş fatura tekrar itiraz edilmek istenirse) ….. vergi veya T.C. Kimlik numaralı mükellefe ait …….. numaralı, …. TL. tutarındaki fatura bulunamadı! Lütfen sayfayı yenileyip tekrar deneyiniz ekranı gelecektir.

Düzenlenen faturanın alıcısı olan mükellefe iletilen talebin onaylanıp onaylanmama durumu, ilk giriş kısmında yer alan “Fatura İtiraz Taleplerinin Durumlarını Görmek ve Adınıza Gelen İtiraz Taleplerine Onay vermek İçin Tıklayınız”” sekmesinden takip edilebilmektedir.

İlgili butona tıklanıp, tarih aralığı girilerek listelendiğinde “İtiraz Ettiğiniz Faturalar” ekranında itiraz ettiğiniz faturaların durumları listelenecektir.

Fatura itiraz talepleri onaylanırsa talep durumu “Faturaya İtiraz Kabul Edildi” olarak güncellenir ve onay zamanı ilgili satıra yansır. Sorgulama sonucu aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi itiraz talebi onaylanmışsa ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer almayacaktır.

Fatura itiraz talepleri onaylanırsa talep durumu “Faturaya İtiraz Kabul Edildi” olarak güncellenir ve onay zamanı ilgili satıra yansır. Sorgulama sonucu aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi itiraz talebi onaylanmışsa ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer almayacaktır.

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile e-Fatura İptal/İtiraz Portalı Uygulamasına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde kendilerine düzenlenen e-Faturalar için kendilerine ulaşan itiraz taleplerinin “Onaylama/Reddetme” işlemlerini yapabilirler.
Kendilerine düzenlenmiş e-Faturalar için kendilerine ulaşan itiraz taleplerinin onaylanıp onaylanmama durumu, ilk giriş kısmında yer alan “Fatura İtiraz Taleplerinin Durumlarını Görmek ve Adınıza Gelen İtiraz Taleplerine Onay vermek İçin Tıklayınız”” sekmesinden takip edilebilmektedir. Kullanıcılar ekrana tıkladıktan sonra tarih aralığını seçerek sorgulama yapmaları halinde varsa kendilerine gelen görüntüleyebileceklerdir.

Adlarına düzenlenen e-Fatura için gelen itiraz talebinin kabul edilmesi durumunda;
İtirazına onay verilecek faturalar seçilip, mali mühür bilgileri girildikten sonra “Faturaya İtirazı Kabul Et” butonu tıklandığında “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar için itiraz talebi onaylanacaktır.

İtiraz talebinin kabul edilmesi durumunda;
İtiraz işleminin alıcısı tarafından kabul edilmesi ve bu işlemin e-Faturanın ait olduğu ayı izleyen ayın 20 nci günü sonuna kadar yapılması durumunda ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer almayacaktır.

“İtirazını Kabul Ettiğiniz Faturalar” alanından itiraz edilen faturalara ait bilgiler listelenebilir.

Adlarına düzenlenen e-Fatura için gelen itiraz talebinin reddedilmesi durumunda;
İtiraz talebi reddedilmek istenen faturalar seçilip, mali mühür bilgileri girildikten sonra “Talebi Reddet” butonu tıklandığında “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar için itiraz talebi reddedilmiş olacak ve ilgili fatura talebi reddeden alıcının sanal Ba formunda yer alacak olup, satıcının sanal Bs formunda yer almayacaktır.
İtiraz talebinin süresinde onaylanmaması durumunda;
İtiraz işleminin alıcı tarafından e-Faturanın ait olduğu ayı izleyen ayın 20 nci günü sonuna kadar yapılmaması durumunda e-Fatura satıcının sanal Bs formunda yer almayacak olup, bununla birlikte itiraz talebini süresinde onaylamayan alıcının sanal Ba formunda yer alacaktır.

Tabiki bu uygulama hayatımıza tamamıyle girmeye başlayacaktır. Eksikliklerin tamamlanarak bundan böyle e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-smmm, e-müstahsil vs. vs. e-belgeler hayatımızda daha fazla yer almaya başlanılacaktır.

Saygılarımla,

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil