Ana Sayfa Yazılar 17.10.2020 587 Görüntüleme

Teşviklerdeki son durumlar ve emeklilik primleri ile ilgili değişiklikler Meclise sunuldu.

ŞENOL DÖNDER

SMMM

Meclisin gündemine önümüzdeki hafta görüşülecek kanun teklifinde de çalışanlar ve çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Düzenlemenin içeriğinde emeklilik primleri de görüşülecek.

Görüşülecek olan kanun teklif içerisinde Kısa çalışma ödeneği, işsizlik primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri ile istihdamı korumak ve teşvik konuları ile ilgili maddeler bulunuyor.

İşsizlik ödeneği alan bir işçi  işten ayrıldıktan sonra en fazla 3 ay içinde iş bulup çalışmaya başlarsa bu kişi 12 ay boyunca işsizlik ödeneği aldığı sürede yatırılmayan emeklilik primleri devlet tarafından ödenecek.

Bu durumda  işsizlik ödeneği alan kişilerin işe dönüşlerinin kolaylaşacağı hedeflenmiştir.

Kısa çalışmanın durumu ne olacak?

Kanun teklifinde bir diğer düzenleme kısa çalışmanın süresinin uzatılıp uzatılmaması görüşülecek. Kısa çalışma uzatıldığı takdirde bu düzenleme yasalaşırsa kısa çalışmanın 30 Haziran 2021’e kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılacaktır. Normalleşme teşvikinin de süresinin de  30 Haziran 2021’e kadar uzatılması Cumhurbaşkanı kararı belli olacaktır. Uzatma söz konusu olursa normalleşme teşvikinden kısa çalışma süresini Mart 2020 itibariyle sonlandıran işverenler faydalanacak.

Genç Kadın ve Mesleği Eğitim Belgesi Olanda Teşvik. 

Bir başka düzenlemede de şu an uygulanan genç, kadın ve mesleki eğitim belgesine sahip kişilerin ilave istihdamına yönelik olarak uygulanmakta olan 6111 sayılı teşvik süresi ilişkin süreyi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.      Kanun teklifinin bu şekilde yasalaşması durumunda Cumhurbaşkanı , 6111 teşvikini 31 Aralık 2023’e kadar uzatabilecek. Yine 2020 sonunda sona erecek olan 7103 sayılı teşvikte Cumhurbaşkanı kararıyla 2023 sonuna kadar uzatılabilecek.

İşsizlik ödeneği alan işçiler

İlk olarak işsizlik ödeneği alan kişilerin işe dönüşlerini sağlamayı hedeflemektedir. İşsizlik ödeneğine hak kazanarak işsiz kalan ödenek alan işçi işsiz kaldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde işe girip 12 ay kesintisizi çalışırsa, iş buluncaya kadar işsiz geçirmiş olduğu sürelerin primleri devlet tarafından ödenecek. Bu tutar işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

Böylece işsizlik ödeneği alan işçilerin işe dönüşleri kolaylaştırılacak.

Sigortalı ya da sigortasız olarak çalıştırılan ve iş sözleşmesi 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 arasında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar dışındaki bir nedenle feshedilen kişiler ile halen sigortasız çalıştırılmaya devam eden kişiler, çalıştırıldıkları ya da iş sözleşmesinin feshedildiği işyerindeki işverenlere 30 gün içinde başvuracak. Başvuru sonucunda bu kişileri çalıştırmaya başlayan işverenler de 7 ay süre ile aylık azami 1.324,25 TL. sigorta primi teşviki alacaklardır.
Nakdi ücret desteği sağlanacak.

7 aylık süre ile fesih yasağı uzatılabilecek. Bu durumda işçiler sigorta girişleri yapıldıktan sonra  da ücretsiz izne çıkartılırlarsa aylık 1.177 TL nakdi ücret desteği alabileceklerdir. Bu nakdi ücret desteği almak isteyen işçiler işverene yazılı müracaat edecek ve sigortasız çalıştırdığını kabul eden işverenlere de bu nedenle idari para cezası kesilmeyecektir.

Ayrıca bu kanun teklifinde yer alan bir diğer düzenleme de tam süreli çalışıyorken 31.12.2020 tarihine kadar kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan işçilerin ücretleri, kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmamış olduğu gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi sonucunda gelir vergisinden de istisna tutulacak.

İstisna kapsamındaki vergi tutarının da , her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin yüzde 10’unu geçemeyecektir. Bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacaktır. Ayrıca, söz konusu düzenleme kapsamındaki 6 ve 12 aylık sürelerini Cumhurbaşkanı dört katına kadar uzatmaya ve 31.12.2020 tarihini her defasında birer yıllık dönemler halinde 4 kez uzatmaya, maddede yer alan oranı bir katına kadar artırmaya yetkisi olacaktır.

İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile yüzde 7.5’i işveren yüzde 5’i sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12.5 oranında genel sağlık sigortası (GSS) primi ödenecek.

Bu madde kapsamında çalışanların GSS primlerinin 30 güne tamamlanmasının zorunlu olacaktır.

Çok açık ve net uygulamalar öyle değil mi ? Bu kadar karmaşık uygulamaların da biz Mali müşavirlerde bırakacağı ruhi bunalımı düşünmek bile istemiyorum. Ne olurdu bunları daha basit bir şekilde uygulasalardı.

İlginizi çekebilir

ATAM İÇİN

ATAM İÇİN

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil